Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Duurzaam beheerde bossen (FSC- en PEFC-hout)

Logo FSC

Omdat de bossen verdwijnen: FSC- en PEFC-hout

De aarde wordt voor 30 procent bedekt met bossen. Jammer genoeg gaat het niet zo goed met deze bossen. Naar schatting verdwijnt er jaarlijks ongeveer 17 miljoen hectare (vijf à zes maal de oppervlakte van België of één voetbalveld per twee seconden!) van de tropische regenwouden. De belangrijkste oorzaken van de ontbossing zijn illegale houtkap, ontginning voor landbouw, aanleg van wegen, mijnbouw en bosbranden. Ook in het noorden worden de boreale en gematigde bossen gekapt (bijvoorbeeld in Rusland) of omgezet in plantages.

 
Er zijn echter 2, internationale, door de overheid erkende organisaties die zich tot taak hebben gesteld om de wereldwijde achteruitgang van de bossen tegen te houden: FSC en PEFC.  Zij zien toe op de naleving van de criteria van duurzaam bosbouw.

 

De handelsketen (CoC)
Om aan de koper te kunnen garanderen dat een product dat een FSC- of PEFC-label draagt daadwerkelijk afkomstig is van duurzame bosbouw, bewaken beide organisaties de volledige handelsketen van bos tot handelaar. Zowel de FSC- als de PEFC-producten worden van het bos tot in de winkel gevolgd via de Chain of Custody (CoC). Elke betrokkene in het verwerkingsproces (houtzagerij, invoerder, handelaar, …) wordt door onafhankelijke controleurs geïnspecteerd. Bij een positieve evaluatie ontvangen ze een Chain of Custody-certificaat waarmee ze FSC- of PEFC-gelabelde producten mogen (door)verkopen. Indien het CoC-nummer op de factuur vermeld wordt, ben je dus zeker dat het hout wel degelijk uit een duurzaam beheerd bos komt
 
Verschil FSC - PEFC

FSC- en PEFC verschillen in hun benadering van duurzaam bosbeheer en certificatie. De FSC-certificatie vertrekt vanuit haar eigen, uniforme, internationale standaard. De PEFC-certificatie vertrekt vanuit de verschillende, nationale standaarden voor duurzaam bosbeheer. De FSC-standaard hecht zeer veel belang aan sociale aspecten en aan de rechten van de inheemse bevolking. PEFC benaderd de duurzame bosbouw vooral economisch.

 

Wat kan je zelf doen?

Koop FSC- of PEFC-gelabeld hout en overtuig vrienden en familiehetzelfde te doen.
Spreek je houtleverancier aan en vraag naar FSC- of PEFC-gelabeldhout als hij dit niet verkoopt.
Blijf de voorkeur geven aan hout boven vervangmaterialen. Hout isnog steeds het milieuvriendelijkst.
Wees zuinig met hout en papier.

 

Databanken leveranciers

Om er zeker van te zijn dat je het werkelijk te maken hebt met FSC-hout, moet je het hout ook bij een firma aankopen die over een FSC- of PEFC-certificaat beschikt. 

 
Hier vind je alle leveranciers in je streek die over een FSC-certificaat beschikken: ik zoek FSC.

Leveranciers van PEFC-hout vind je in de databank van PEFC België.

 

Een gecertificeerde houthandelaar mag ook niet-gecertificeerd hout verkopen. Vraag daarom uitdrukkelijk naar FSC- of PEFC-hout en vraag ook om dit uitdrukkelijk op de factuur te vermelden.

 

Logo PEFC