Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Water: regenwater

Foto

Problemen met water

Onder natuurlijke omstandigheden sijpelt regenwater door de bodem naar het grondwater. De grond houdt als een grote spons het water een tijd lang vast vooraleer het regenwater terecht­komt in het grondwater. Via het grondwater en door afspoeling komt het regenwater uiteindelijk ook terecht in waterlopen en waterpartijen.

 

Waterellende

Door de toenemende bebouwing en verharding wordt de bodem steeds minder doorlaatbaar voor water. Bovendien komt dit regenwater meestal terecht in de openbare riolen. Hierdoor kan het regenwater niet meer naar het grondwater doorsijpelen. Het wordt versneld afgevoerd naar beekjes en rivieren. Daar kan het waterpeil dan zeer snel stijgen. Waterellende en over­stromingen zijn het gevolg.

 
Regenwaterputten helpen waterellende te voorkomen

Daarom heeft het geen zin om nog meer en nog grotere riolen aan te leggen. Hierdoor zou de waterellende op andere plaatsen enkel verergeren. Het regenwater moet in tegendeel zo veel mogelijk ter plekke in de grond sijpelen of in regenwaterputten opgevangen worden. Als dit regenwater vervolgens gebruikt wordt, raakt de regenwaterput geleidelijk aan leeg. Bij de volgende bui kan hij dan weer regenwater opvangen. Dit regenwater belast de riolen niet en draagt niet bij tot wateroverlast. Het wordt immers pas na gebruik en geleidelijk afgevoerd.

 


Drinkwater is te kostbaar voor de WC

Door regenwater te gebruiken, kan je bovendien besparen op drinkwater. Bijna 60% van het drinkwater wordt gebruikt voor de WC, de wasmachine, voor de tuin en voor de schoonmaak. Hiervoor is drinkwater veel te kostbaar.

Met de winning, zuivering, opslag, distributie en kwaliteitscontrole van water zijn grote kosten gemoeid. Ons kraantjeswater is hierdoor daadwerkelijk drinkbaar, het is zuiver en vrij van ziektekiemen.

 

Regenwaterputten helpen om drinkwater te besparen

Door regenwater te gebruiken voor de WC, de was, de tuin en de schoonmaak kan jij tot ongeveer de helft besparen op het drinkwaterverbruik. Enkel voor de consumptie, het bereiden van voedsel en voor lichamelijke hygiëne is drink­water noodzakelijk. Het doorspoelen van een WC vereist geen water van drinkwaterkwaliteit. Je was wordt ook proper met regenwater.

Meer informatie
Ben je op zoek naar praktische informatie over zuinig watergebruik? Surf dan op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) naar de "Waterwegwijzer".