Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Selectief slopen

hechtgebonden asbest

Verbouwplannen? Sloop selectief!

Je wilt een bestaande woning renoveren of slopen? Hieronder vind je richtlijnen over het inzamelen en verwijderen van sloopafval

 
Mag ik zelf sloopwerken uitvoeren? Is er een regelgeving?

In principe mag iedereen een gebouw slopen. Je bent wel verplicht het gevaarlijke afval gescheiden te houden van het andere afval. Je hebt een bouwvergunning nodig voor het slopen of het (grondig) renoveren van een woning. In de toekomst zal een selectief sloopbestek mogelijk een onderdeel van deze bouwvergunning uitmaken. Informeer voor je begint te (ver)bouwen bij de milieudienst wat de regels zijn voor het afleveren van bouw- en sloopafval op het containerpark.

 
Bouw- en sloopafval bestaat uit verschillende afvalsoorten.

 

Steenachtige fractie of puin

  • Deze inerte fractie kan bestaan uit beton, gevelsteen, een mengsel van beiden(mengpuin), keramiek en natuursteen.
  • Inert afval omvat 80 % van alle bouw- en sloopafval.

 
Asfaltpuin

Dit betreft ca. 15 % van het bouw- en sloopafval. Asfaltpuin is geen inert afval aangezien dit puin koolwaterstoffen bevat.

 

De niet-steenachtige fractie

Het gaat om ca. 5 % van al het bouwafval. Dit is bijvoorbeeld houtafval, kunststoffen, oude metalen, papier en karton, gips … . Deze zaken kunnen selectief afgeleverd worden op het containerpark. Hoe beter je sorteert, hoe meer je bespaart.

 

Enkele afvalfracties vragen om bijzondere aandacht.
Gevaarlijk afval

Bouw- en sloopafval kan ook nog ander gevaarlijk afval bevatten, zoals restanten en verpakkingen van verven, vernissen, houtveredelingsmiddelen, lijmen, kitten, afvalolie … . Alle maatregelen en wetgevingen betreffende bouw- en sloopafval hebben als doel om vooreerst de hoeveelheid bouwafval die vrijkomt en de milieuschade die dit afval veroorzaakt te beperken. Gevaarlijk afval moet afzonderlijk ingezameld worden en op verantwoorde wijze verwerkt worden.

 
Asbest

Regelmatig vindt men nog asbest in bouw- en sloopafval onder de vorm van asbestcementhoudende leien of golfplaten. Asbesthoudend bouwmateriaal wordt als gevaarlijk afval beschouwd en moet afzonderlijk ingezameld worden.

 

Waar naartoe met asbesthoudend bouwafval?

Hou asbestcementplaten of –leien bij de sloop zo intact mogelijk. Meng de platen bij de afvoer niet met ander puin zodat het niet terechtkomt in een puinbreker. Voer het asbestafval af naar het containerpark. Bij sommige asbesthoudende afvalstoffen zijn de asbestvezels minder hecht gebonden dan bij asbestcement. Afbraak en de verwijdering ervan doe je best niet zelf maar laat je over aan een gespecialiseerde onderneming.

 

Beperkte hoeveelheid asbest gratis naar het containerpark

Sinds 1 juli 2008 kan elk gezin in Vlaanderen een beperkte hoeveelheid asbest gratis naar het containerpark brengen. Doel van deze gratis inzamelactie is mensen stimuleren om asbestplaten en aanverwanten zo snel mogelijk af te voeren naar het containerpark. In praktijk gaat dit over 200 kg of 10 golfplaten of 1m³ asbesthoudende materialen per gezin per jaar (afhankelijk van de wijze van registratie op het containerpark). De gemeenten zijn vrij om de manier van inzameling op het containerpark zelf te bepalen. Sommige opteren voor een inzameling tijdens een beperkte periode om de registratie te vergemakkelijken. Uitkijken naar de gemeentelijke info is de boodschap. Asbest kan verwerkt zijn in ondermeer golfplaten, dakleien, gevelleien, onderdakplaten, afvoerbuizen en schouwpijpen. Wil je meer weten over het herkennen en veilig verwijderen van asbest, vraag dan de gratis brochure ‘Asbest in en om het huis’ op het telefoonnummer van de Vlaamse infolijn 1700.

 

Vragen over het containerpark?

Bel de afvalinfolijn van IOK Afvalbeheer 014-56 27 75

of stuur een mail naar afvalbeheer@iok.be.

 
Bron: IOK afvalkrant december 2008

Wil je meer weten? Hier vind je meer informatie:
Selectief slopen en/of ontmantelen van gebouwen (OVAM)

sticker