Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Gheelodroom - Ecodroom (zwemdoksite)

zicht gebouw

Om de vroegere zwemdoksite een eigentijdse bestemming te geven, ging het stadsbestuur een PPS aan. Dat is een Publiek Private Samenwerking tussen een overheidsinstelling en één of meerdere privé firma's. Na een wedstrijdprocedure ging Geel in zee met de nv Van Roey uit Rijkevorsel en de nv Vanhout uit Geel. Eind 2009 werd de PPS uitgebreid met een derde partner, de nv Democo uit Hasselt. 

Multifunctioneel
Het project kreeg de naam Ecodroom. Het omvat verscheidene onderdelen die harmonieus naast elkaar en met de omgeving kunnen functioneren. In 2012 werd een ondergrondse parkeergarage op twee niveau’s afgewerkt. Daarboven wordt momenteel een rijke variatie aan woningtypen gebouwd waaronder 112 appartementen en studio's (1, 2 en 3 slaapkamers) en sociale woningen. Verder zal hier het Vredegerecht gehuisvest worden, maar ook andere kantoorfuncties, horeca en zelfstandige beroepen zullen er onderdak vinden. Dwars door het project wordt een nieuw steegje voorzien dat voor voetgangers en fietsers de verbinding maakt tussen Werft en de sociale woningen van  Boerenkrijgstraat. Ook wordt in dit binnengebied het nodige groen voorzien. Het gebouw voorziet in een E-peil van 55 (=lage energiewoning). De bouwwerken zijn gestart in maart 2012 en wordt in verschillende fases afgewerkt. Het einde is voorzien in het voorjaar van 2014.

Inrit parking

Ondergrondse parkeergarage
Eén van de grootste voordelen van de PPS is de bouw van één gezamenlijke ondergrondse parkeergarage (publiek en privaat). In de eerste fase zal de publieke parkeergarage (-1 verdieping) 211 publieke plaatsen tellen. Daarbovenop worden tijdens de werkuren 80 parkeerplaatsen voorbehouden voor het stadspersoneel. 's Avonds en in het weekend zijn deze plaatsen extra beschikbaar voor het publiek. In een tweede fase wordt dit aan de zijde van Werft uitgebreid met een 200- tal plaatsen. De parkeergarage heeft één in- en uitrit gelegen aan het huidig Postgebouw. De bereikbaarheidsas zal er rechtstreeks op aansluiten. Op de -2 verdieping komen de privé parkeerplaatsen.

 

De parking werd gebouwd volgens strenge kwaliteits- en comforteisen. Zo werd tijdens het ontwerp extra aandacht geschonken  aan de afmetingen van de parkeerplaatsen, de interne circulatie, de vrije hoogte, het veiligheidsgevoel en de gebruikte materialen. Natuurlijk daglicht zal de parking binnenstromen via de centrale immense trappenpartij en toegang naast het Vredegerecht. Momenteel wordt volop gewerkt aan de realisatie van de parking. De ondergrondse parking is in gebruik sinds mei 2012.

 

Kostenraming

De totale raming van het project Ecodroom bedraagt circa 28.000.000 euro waarvan 4,7 miljoen euro ten laste is van de stad als inbreng in de ondergrondse parkeergarage en de bouw van het Vredegerecht. Daartegenover ontvangt de stad 1,9 miljoen euro voor de verkoop van de grondwaarde van het gebouw.

Schetsen
Schetsen van hoe de omgeving er in de toekomst gaat uitzien vind je terug in ons fotoalbum.

  

meer info

www.ecodroom.be 

info@ecodroom.be