Naar inhoud

Praktisch

Evenementenloket

Werft 20

2440 Geel


tel. 014 56 60 40
evenementen@geel.be

Meer info

Kienavond - aanvragen

Wil je met je verenigingen een kienavond organiseren dan moet je een schriftelijke aanvraag richten aan het schepencollege. De vergunning van het schepencollege wordt afgeleverd onder voorbehoud dat door de bevoegde hogere overheid inmiddels geen verbod tot organisatie wordt opgelegd. Per kalenderjaar mag er per vereniging maar één kienavond georganiseerd worden.


De opbrengst van de kienavond mag uitsluitend aangewend worden voor:

  • Daden van godvruchtigheid of weldadigheid.
  • De aanmoediging van de nijverheid of van de kunsten.
  • Enig ander doel van algemeen nut.

 


Commerciële firma’s komen niet in aanmerking voor het verkrijgen van een vergunning.