Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Gheelodroom - bereikbaarheidsas

Sfeerbeeld plein Baantveld

De zogenaamde 'bereikbaarheidsas' vormt binnen het stadsvernieuwingsproject en het nieuwe mobiliteitsplan een belangrijke toegang tot het centrum van onze stad. Deze weg zal de ontwikkelingsgebieden binnen de ring ontsluiten en een vlotte doorgang tot in het centrum van de stad garanderen. Bovendien wordt de weg op termijn een belangrijke as voor openbaar vervoer in Geel. Tussen het station en de hogeschool KHK wordt een buspendel voorzien met verhoogde frequentie die telkens ook op de Werft zal stoppen. De nieuwe weg is ongeveer 1,2 km lang.

De bereikbaarheidsas zal vertrekken aan de ring ter hoogte van de Katholieke Hogeschool Kempen en hier aansluiten aan één van de vier in het mobiliteitsplan voorziene toegangspoorten tot de stad. Op de Werft geeft de nieuwe weg rechtstreeks toegang tot de nieuwe ondergrondse parking. De parkeergarage vormt het eindpunt. Daarachter wordt de Werft en de verdere omgeving verkeersluw.

De bereikbaarheidsas zal lopen via de bestaande straten Drijhoek – Baantveld – Werft. Ter hoogte van Baantveld zal een nieuw plein gecreëerd worden en zal het huidig wegtracé rechtgetrokken worden. Hiervoor werden al verschillen grondaankopen gerealiseerd. Om een vlotte doorstroming van het verkeer naar de ondergrondse parking en de verschillende centrumparkings te garanderen wordt op deze weg ook gestart met het aanbrengen van een elektronisch parkeergeleidingssysteem dat de vlotste weg zal tonen naar een vrije en best gesitueerde parkeerplaats in het centrum. Zo zullen de bezoekers bij piekbelastingen tijdig en vlot via het lokaal wegenpatroon naar de overige centrumparkings worden geleid.

Wegprofiel

Het is eveneens de bedoeling om tegelijkertijd een rioleringsproject door te voeren dat gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij: een gescheiden afvalwater- en regenwaterstelsel gekoppeld aan een wachtbekken in een groene zone. Bij de heraanleg van de weg wordt ook geopteerd om het groene karakter dat in dit gebied nog sterk aanwezig is te versterken door krachtige bomenrijen. De weg krijgt over de volledige lengte dubbele fietspaden en voetpaden die volledig gescheiden worden van het gemotoriseerd verkeer. Van Ring tot Dr. Peetersstraat is de wegbreedte 20 meter, daarna tot de ingang van de parkeergarage wordt dit 15 meter.

De locatie van het plein ter hoogte van de Dr. Peetersstraat is niet toevallig. Het plein ligt halverwege de bereikbaarheidsas en er komen nog verschillende andere wegen samen. De Dr. Peetersstraat , die een belangrijk onderdeel zal vormen in het interne mobiliteitsplan, de Postelaar die zal heraangelegd en opgewaardeerd worden met opengewerkte waterloop en naastliggend fiets- en wandelpad, de Tulpenstraat. Volgens het Ruimtelijk Uitvoeringsplan De Werft bestaat de mogelijkheid om rond het plein Baantveld nieuwe gemengde ontwikkelingen te realiseren met plaats voor wonen, handel, horeca, kantoren en andere diensten. Aangezien de gronden rond het plein privé eigendom zijn wordt de verdere ontwikkeling hiervan overgelaten aan het privé initiatief.

Het project omvat een aantal grotere delen: wegeniswerken in Baantveld en Werft (de bereikbaarbaarheidsas), wegeniswerken in Postelaar en Poiel en rioleringswerken in het volledige gebied. Bij dit laatste wordt een gescheiden rioleringsstelsel voorzien, waarbij regenwater en huishoudelijk afvalwater van elkaar gescheiden zullen worden. Regenwater wordt afgevoerd naar open grachten, een bufferbekken en de Roosenbroekloop, huishoudelijk afvalwater wordt naar een hoofdriool gebracht in de Dr. Peetersstraat. De bewoners in het gebied van Baantveld, Werft, Poiel en Postelaar zullen moeten afkoppelen (scheiden van regenwater en huishoudelijk afvalwater op privédomein) om dit te kunnen realiseren. De voorgestelde plannen in de presentatie hieronder zijn ontwerpplannen die nog door een aantal commissies dienen goedgekeurd te worden. Na opmaak van het bestek en meetstaat, prijsopvraag bij verschillende aannemers en het verkrijgen van een bouwvergunning, kan een aannemer aangesteld worden. Schetsen van dit project vind je terug in ons fotoalbum.

Timing
De uitvoering van de bereikbaarheidsas zal omwille van de financiële haalbaarheid voor de stad en de administratieve samenwerking met de hogere subsidiërende overheid in twee fasen opgesplitst worden.

  • Fase 1: vanaf de inrit parkeergarage tot de Dr. Peetersstraat.
    • Prioritair wordt hier het gedeelte vanaf het kruispunt Anemoonstraat tot de inrit ondergrondse parkeergarage uitgevoerd.
    • Realisatie: voorjaar 2012 – najaar 2013.
  • Fase 2: vanaf Dr. Peetersstraat tot de Ring.
    • Hiervoor dient het volledige rioleringsdossier nog ingediend.
    • Voorziene realisatie: zomer 2014 – zomer 2015.