Naar inhoud

Praktisch

GAS

Stelenseweg 92  
2440 Geel


tel. 014 56 60 86
gas@geel.be

Bemiddeling

De sanctionerende ambtenaar kan ook tot bemiddeling overgaan. Het dossier wordt dan doorverwezen naar de bemiddelingsambtenaar. Deze bemiddeling is gericht op herstel en vergoeding van schade. Dit laatste kan nuttig zijn om aan de belangen van slachtoffers tegemoet te komen. Ook kan, en dat geldt met name voor jongeren en mensen die het financieel moeilijk hebben, gezocht worden naar een alternatief voor de boete. Bij burenruzies kan getracht worden om ook afspraken te maken die de leefbaarheid in de buurt bevorderen. Bij minderjarigen wordt de bemiddeling overigens verplicht aangeboden.


Meer info 
Marco Netten
014 40 96 76
marcus.netten@turnhout.be