Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Meldpunt milieuklachten

Wat zijn milieuklachten?

Wanneer je je stoort aan de toestand van het milieu in Geel, kan je hierover klacht indienen bij onze diensten. De meeste milieuklachten hebben te maken met een lawaai- of stankprobleem. Daarnaast kan je ook hinder ondervinden van vele andere milieuproblemen:

  • De buren verbranden altijd afval in hun tuin
  • Een stankwolk uit een industriezone
  • Overwaaiend zaad van distels in je tuin
  • Lawaaihinder van de nabijgelegen café
  • Sluikstorten

Eén telefoonnummer voor alle milieuklachten

Voor alle klachten en meldingen over milieuhinder kan je terecht bij Technische Dienst op het Stadhuis. Het telefoonnummer vind je hiernaast.

 

Digitaal loket

Je kunt je klacht of je melding ook doorgeven met behulp van de meldingsfiche van ons digitaal loket. 
 

Locatie vermelden

Vermeld zeker de juiste plaats aan de hand van het adres (straat en nummer) of aan de hand van de kadastrale gegevens. Kan je de juiste locatie niet weergeven, dan kan je met de melding terecht bij de infocel technische dienst. Enkel met de correcte informatie kunnen we de meldingen snel genoeg opvolgen. De technische diensten engageren zich om je duidelijk te informeren over de verdere behandeling van je melding.

 

Buiten de kantooruren

In dringende gevallen en buiten de openingsuren van het stadhuis kan je terecht bij de politie op 014 56 47 00 of bij de brandweer op 014 56 66 30.