Naar inhoud

Praktisch

Algemeen Bestuur

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 60 60
fax 014 56 60 74
algemeenbestuur@geel.be

Meer info

Nieuwe straatnamen

Indien er een nieuwe straat aangelegd wordt (bijv. in verkavelingen), dan wordt op voorstel van de stadsarchivaris, na advies van de Kulturele Raad Geel en na een openbaar onderzoek, een nieuwe straatnaam vastgesteld door de gemeenteraad.


Bij het vaststellen van een straatnaam moet bij voorkeur geput worden uit gegevens van de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde. De naam van een nog levende persoon mag niet gebruikt worden. In aanmerking komen enkel namen van figuren die uit historisch, wetenschappelijk of algemeen maatschappelijk oogpunt belangrijke geweest zijn. De voorkeur gaat uit naar figuren die voor de gemeente of voor de onmiddellijke omgeving van betekenis zijn geweest. De naam van een lid van de koninklijke familie, overleden of nog in leven, mag enkel gebruikt worden indien, door bemiddeling van de Minister van Binnenlandse Zaken, vooraf de instemming van de Koning werd verkregen.