Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Natuur: streekeigen groen

Gemengde haag

Streekeigen planten zijn sterk

Als je je tuin inricht, ben je waarschijnlijk op zoek naar sterke, vaste planten die weinig gevoelig zijn aan ziekten en plagen en waar je weinig tijd aan moet besteden. Kies dan voor inheemse en streekeigen soorten. Dat zijn soorten die hier al sinds de laatste ijstijd voorkomen. Zij hadden voldoende de tijd om zich perfect aan de het klimaat en de bodemgesteldheid van onze Kempen aan te passen. Daarom zijn ze sterk: ze zijn minder ziektegevoelig en leven langer dan planten die niet uit de streek afkomstig zijn. Daarom moet je ze niet bemesten en met bestrijdingsmiddelen behandelen om ze in leven te houden, ze kunnen tegen een stootje.

 

Stapsteen

Inheemse en streekeigen soorten vormen een belangrijke schakel in het biologisch leven. Ze bieden voedsel en nestelplaatsen aan de inheemse diersoorten. En dat maakt ze aantrekkelijker voor dieren- en plantenleven dan bv. coniferen.

Kies je voor streekeigen soorten, dan zal jouw tuin makkelijker bezocht worden door heel wat diersoorten dan een tuin met coniferen en eentonig gazon. Jouw tuin wordt een plaats voor natuurbeleving, dicht bij huis.

Ook jouw tuin, hoe klein dan ook, kan een belangrijke schakel zijn in een groter geheel, ons ecosysteem. Jouw tuin kan een stapsteen zijn voor insecten, vogels en kleine zoogdieren.

Doorheen tuinen met streekeigen groen kunnen zij zich gemakkelijker van de ene groene plek naar de andere verplaatsen dan doorheen tuinen vol planten die hen niets te bieden hebben, geen voedsel, geen rustplaatsen, geen nestelplaatsen.

 

Allemaal redenen om jouw eigen stukje groen op een ecologische manier te benaderen. Dat kan prima: zonder bestrijdingsmiddelen, zonder bemesting en zonder al te veel werk kan je bijdragen tot groen in jouw omgeving.

 

Aan de hand van deze lijst met kan je alvast een eerste keuze maken uit de voornaamste streekeigen bomen en struiken

 

Hier vind je meer informatie

plantadvies voor streekeigen bomen en struiken

 


infobrochure van IOK
: brochure "Behaag onze Kempen" met uitgebreid advies over de juiste plantenkeuze, de aanplanting en het onderhoud (klik op de link "infobrochure")

Behaag onze kempen

 

 

Lijst van inheemse boom- en struiksoorten in Vlaanderen:

 

 

Wetenschappelijke naam

Nederlandstalige naam

 

Acer pseudoplatanus

Gewone esdoorn*

 

Fagus sylvatica

Beuk

 

Fraxinus excelsior

Gewone es

 

Pinus sylvestris

Grove den

 

Prunus avium

Zoete kers

 

Quercus robur

Zomereik

 
     

Alnus glutinosa

Zwarte els

 

Betula pendula

Ruwe berk

 

Betula pubescens

Zachte berk

 

Carpinus betulus

Haagbeuk

 

Cornus sanguinea

Rode kornoelje

 

Corylus avellana

Hazelaar

 

Crataegus monogyna

Eénstijlige meidoorn

 

Populus canescens

Grauwe abeel

 

Populus tremula

Ratelpopulier

 

Quercus petraea

Wintereik

 

Rhamnus frangula

Sporkehout

 

Sambucus nigra

Gewone vlier*

 

Sorbus aucuparia

Wilde lijsterbes

 

Tilia cordata

Winterlinde

 

Tilia platyphyllos

Zomerlinde

 

Viburnum opulus

Gelderse roos

 
 

* soort wordt beter niet aangeplant (snelle spontane vestiging)

 

 
     
     

Inheemse boom- en struiksoorten met beperkt verspreidingsgebied in Vlaanderen.

Aanplanting slechts aan te raden na advies van ANB (Agentschap Natuur en Bos).

 
     

Acer campestre

Spaanse aak

 

Berberis vulgaris

Zuurbes

 

Cornus mas

Gele kornoelje

 

Crataegus sp., behalve monogyna

Meidoorn

 

Euonymus europaeus

Wilde kardinaalsmuts

 

Hippophae rhamnoides

Duindoorn

 

Ilex aquifolium

Hulst

 

Juniperus communis

Jeneverbes

 

Ligustrum vulgare

Wilde liguster

 

Malus sylvestris spp. Sylvestris

Wilde appel

 

Mespilus germanica

Mispel

 

Myrica gale

Wilde gagel

 

Prunus padus

Vogelkers

 

Populus nigra

Zwarte populier

 

Rhamnus cathartica

Wegedoorn

 

Ribes sp

   

Rosa sp

   

Salix sp

Wilgen

 

Sambucus racemosa

Trosvlier

 

Sarothamnus scoparius

Brem

 

Taxus baccata

Taxus

 

Ulex europaeus

Gaspeldoorn

 

Ulmus glabra

Ruwe iep

 

Ulmus laevis

Steeliep

 

Ulmus minor

Gladde iep