Naar inhoud

Praktisch

Lokale economie

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 60 90
fax 014 56 60 74
economie@geel.be

Subsidies en steunmaatregelen

Subsidies
De overheid heeft tal van subsidiemaatregelen gecreëerd om het bedrijfsleven te ondersteunen. Met de reeks brochures "Subsidieleidraad" biedt het Agentschap Ondernemen u basisinformatie over de belangrijkste steunmaatregelen.
 

Volgende brochures zijn beschikbaar:

Subsidieleidraad : U heeft startersplannen
Bevat een overzicht van een aantal specifieke maatregelen die starters kunnen helpen bij de oprichting en verdere uitbouw van hun onderneming.

Subsidieleidraad : U investeert - kmo
Deze brochure bevat een overzicht van alle steunmaatregelen voor kleine en middelgrote ondernemingen die in Vlaanderen wensen te investeren.

Subsidieleidraad : U investeert - grote ondernemingen
Deze brochure spitst zich specifiek toe op de investeringssteun voor grote ondernemingen.

Subsidieleidraad : U werft aan of zoekt steun voor opleidingen
Via onder meer kortingen op RSZ-bijdragen, fiscale stimuli en dergelijke tracht de overheid de kost van aanwervingen en opleidingen draaglijker te maken. Alle info hieromtrent vindt u in deze brochure.

Subsidieleidraad : U denkt innovatief
Gezien het belang van innovatie voor ondernemingen hebben de verschillende overheden specifieke maatregelen uitgevaardigd ter ondersteuning van de inspanningen bij de bedrijven.

Subsidieleidraad : U werkt energie- en milieubewust
Deze brochure bevat de overheidsmaatregelen ter ondersteuning van inspanningen bij milieu- en energieinvesteringen.

Subsiedieleidraad : U heeft internationale ambities
Beknopte samenvatting van de ondersteuningsmaatregelen ter bevordering van de export.

Meer info
www.agentschapondernemen.be