Naar inhoud

Praktisch

Onthaal

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 60 00
info@geel.be

Meer info

Reclame via lichtkranten

Organisaties aangesloten bij een erkende Geelse adviesraad, Geelse parochies en Geelse scholen kunnen hun activiteiten en evenementen aankondigen via de elektronische lichtkranten van het lokaal bestuur. De activiteiten en evenementen die in aanmerking komen voor publicatie op de lichtkranten moeten voldoen aan een aantal criteria.
Ze moeten plaatsvinden op het grondgebied van Geel, publiek toegankelijk zijn en een occasioneel karakter hebben (niet wekelijks of maandelijks plaatsvinden). Wie voldoet aan de voorwaarden, mag twee activiteiten per jaar publiceren. Bijkomende aanvragen kunnen enkel opgenomen worden indien er op de lichtkranten ruimte vrij is.

 

Publicatie op vier borden
Elke week worden vier berichten per lichtkrant voorbehouden voor verenigingen, organisaties, parochies en scholen. De activiteit wordt gepubliceerd op de lichtkrant van de parochie waar de activiteit plaatsvindt. Daarnaast gebeurt extra publicatie op één bord van elk van de drie clusters. Cluster 1 omvat Werft, Stationsplein, St.-Dimpna, Holven en Elsum. Cluster 2 omvat Winkelomheide, Zammel, Oosterlo en Stelen. Cluster 3 omvat Larum, Ten Aard, Punt en Bel. De bepaling van de locaties van de extra publicatie gebeurt door de communicatiedienst i.f.v. de aanvragen van de berichten. Elke aangevraagde activiteit wordt gedurende één week gepubliceerd. De communicatiedienst bepaalt de exacte publicatieperiode van drie weken tot één week voor de datum van de activiteit en dit i.f.v. de aanvragen.

 

Enkel aan te vragen via activiteitenformulier
Aanvragen voor publicatie van activiteiten op de lichtkranten kunnen enkel gebeuren door melding van de activiteit door de betrokken vereniging via het digitaal activiteitenformulier. Hierdoor wordt de activiteit opgenomen in de online activiteitenkalender op www.geel.be, in de huis-aan-huis kalender ‘Uit in Geel’ (indien de activiteit tijdig ingegeven wordt) en op de elektronische lichtkranten zoals hierboven bepaald (indien de aanvrager deze keuzemogelijkheid aanduidt op het digitaal formulier). Elke andere vorm van melding van de activiteit (zoals telefonisch, per brief, mondeling) wordt niet weerhouden.
In geval van meerdere aanvragen voor dezelfde periode wordt voorrang gegeven aan de vereniging die de activiteit als eerste meldt.