Naar inhoud

Bestuur cultuurraad

Sectorale besturen

De drie deelraden van de cultuurraad (amateurkunsten; socio-cultureel; cultuur, erfgoed en vrije tijd) duiden om de zes jaar een bestuur van vier leden aan.

Het bestuur van de deelraden maakt de agenda voor de algemene vergaderingen van haar deelraad. Ze onderzoekt de noden en behoeften van haar deelraad en geeft deze door op de overkoepelende bestuursvergaderingen.

 

Overkoepelend bestuur

De drie sectorale besturen vormen samen het overkoepelend bestuur. Het overkoepelend bestuur vergadert meestal maandelijks, behalve in juli en augustus. Ze formuleert adviezen, op vraag of op eigen initiatief. De resultaten en opmerkingen van de sectorale deelraden worden steeds teruggekoppeld op de overkoepelende bestuursvergaderingen.

 

Wie?

Hieronder vind je de contactgegevens van de bestuursleden terug. Je mag hen steeds contacteren met vragen en opmerkingen over het culturele verenigingsleven.


 

Naam

 Deelraad

Mail

Telefoon

Walter Van Doninck

(voorzitter bestuur)

Cultuur, erfgoed en VT

vandoninckw@yucom.be014 58 53 16

Jan Wauwermans (penningmeester bestuur)

Cultuur, erfgoed en VT

 jan.wauwermans@siggy.be

014 58 54 26

0497 91 10 98

Dirk Peetermans (deelraad amateurkunsten)

Amateurkunsten

peetermans.dirk@gmail.com

014 59 11 08

0478 88 30 74

Jos Daems (voorzitter socio-cultureel)

Socio-cultureel

jozef.daems3@pandora.be

014 58 46 17

Bert Cuyvers (voorzitter cultuur, erfgoed en VT)

Cultuur, erfgoed en VT

bert.cuyvers@gmail.com

0486 73 33 22

Ronny Wynants

Amateurkunsten

ronny_wynants@hotmail.com

 

Richard Vanhamel

Amateurkunsten

richard.vanhamel@telenet.be

014 58 12 95

Open plaats

Amateurkunsten

kandideren via cultuur@geel.be

 

Jusra Baki

Socio-cultureel

baki.jusra@live.be

 

Marcel Dams

Socio-cultureel

dams.marcel@skynet.be

014 59 13 77

Gerd Van Herck

Socio-cultureel

GVHERCK@its.jnj.com

 

Theo Peeters

Cultuur, erfgoed en VT

 theodoor.peeters@telenet.be

014 58 81 98

Saskia Verguts

Cultuur, erfgoed en VT

 saskia@ottaer.be

0475 81 06 63

Luc Ceulemans

Cultuur, erfgoed en VT

info@hetroofvogelhof.be