Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Subsidie voor zwerfvuilopruimingen door verenigingen

indevuilbak.be

Subsidies voor verenigingen en scholen in strijd tegen zwerfvuil

Wie langs Geelse wegen fietst of wandelt, merkt jammer genoeg wel eens zwerfvuil of sluikafval op. Nochtans doet het stadsbestuur grote inspanningen om dit te ontmoedigen. Op verschillende plaatsen in de stad zijn openbare vuilbakken voorzien om het restafval van een snelle hap of een drankje netjes achter te laten. Waar mogelijk worden repressieve maatregelen genomen. Indien de identiteit van de dader kan achterhaald worden, volgen GAS-sancties met boetes tot 350 euro.

Een mooi landschap en aangename wegen zonder afval blijven hoofdbekommernissen voor het stadsbestuur. Dankzij het subsidiereglement kunnen verenigingen en scholen een premie krijgen voor de inzameling van zwerfvuil. Het is niet de bedoeling dat deze groepen grote opkuiswerkzaamheden doen. Het gaat om kleine hoeveelheden weggegooid afval dat met de hand of met behulp van eenvoudige grijpers kan verzameld worden. Trajecten die regelmatig opgeruimd worden door de stadsdiensten komen niet in aanmerking voor subsidies.

 
Tot 1 700 euro subsidies

Elke vereniging of school kan een premie krijgen voor maximaal drie opruimacties per jaar langs hetzelfde traject. De vergoeding bedraagt 50 euro/km traject. Op die manier kan dezelfde groep voor maximaal 1 700 euro per jaar gesubsidieerd worden. Elke actie wordt vooraf aangevraagd bij het stadsbestuur en goedgekeurd door het Schepencollege. Het aanvraagformulier kan bij de infocel van de Technische Dienst verkregen of hieronder gedownload worden

 

Kinderen jonger dan 14 jaar worden om veiligheidsredenen niet toegelaten tot opruimacties op de openbare weg. Elke vereniging moet er ook voor zorgen dat de deelnemers gedekt zijn via een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Een stadstoezichter maakt verslag op van de zwerfvuilactie.

 

Materiaal

Voor elke deelnemer krijgt een deelnemende vereniging een fluovest, een paar handschoenen en een vuilgrijper en een aantal speciale zwerfvuilzakken. Dit allemaal met het logo van de actie indevuilbak.be.