Naar inhoud

Praktisch

Financiële dienst

Werft 20, 2440 Geel

 

BTW: BE0207 533 874


tel. 014 56 61 50
financien@geel.be

Meer info

Gemeentebelastingen - bezwaren

Als je een aanslagbiljet van gemeentelijke belastingen ontvangt, kan je daar bezwaar tegen indienen als je denkt dat je daar goede redenen voor hebt. Je hebt daarvoor 3 maanden de tijd vanaf de derde kalenderdag volgend op de verzendingsdatum van de aanslag.


Je dient het bezwaar schriftelijk in. Je vermeldt:

  • Je naam en adres.
  • Het nummer (‘kohierartikel’) dat je vindt op het aanslagbiljet.
  • Een motivering van je redenen (voeg eventueel bewijsstukken toe).


Richt je bezwaarschrift aan Stadsbestuur Geel, Het college van Burgemeester en Schepenen, Werft 20, 2440 Geel. Doe dit liefst aangetekend, dan ben je zeker. Hebben wij je bezwaar ontvangen dan krijg je per post een ontvangstbewijs van de dienst belastingen van de stad toegestuurd. Als je dat niet binnen de 15 kalenderdagen toegestuurd krijgt, informeer dan op de financiële dienst op het nummer 014 56 61 69. . Je zal ook de kans krijgen om je bezwaar zelf te komen verdedigen als je dit in het bezwaarschrift hebt gevraagd.


Denk je dat er gewoon een fout op het aanslagbiljet staat, dan kan je een verbetering vragen via de belastingsdienst van de stad, tel. 014 56 61 69 of 014 56 61 67 of financien@geel.be