Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Zonnepanelen en -collectoren: vrijstelling van vergunningsplicht

Zonnecollector
Wet gewijzigd
Onlangs werd de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening gewijzigd. Voor de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen of zonnecollectoren heb je in nog meer situaties dan voordien geen bouwvergunning meer nodig. Tot vóór deze wijziging vormden de verkavelingsvoorschriften regelmatig een struikelblok waardoor er toch nog een stedenbouwkundige vergunning vereist was.

Hellende daken
Sinds 19 augustus 2010 heb je voor gebouwen gelegen in een verkaveling, BPA of RUP geen bouwvergunning meer nodig voor de plaatsing van zonnepanelen /zonnecollectoren die in een hellend dakvlak geïntegreerd worden.

Dit geldt ook voor zonnepanelen of zonnecollectoren die in dezelfde helling boven op de eigenlijke dakbedekking of enkele centimeters erboven geplaatst worden. Dit is ook de meest voorkomende constructie bij hellende daken.

Platte daken
Voor platte daken geldt de vrijstelling van de vergunningsplicht pas vanaf 1 december 2010. Voor die datum heb je voor dit soort opstellingen een bouwvergunning nodig indien het gebouw in kwestie in een verkaveling een BPA of een RUP ligt.

Ook na die datum moeten de installaties op platte daken echter aan bepaalde regels voldoen. De panelen mogen niet meer dan 1,00 m boven het dakvlak uitsteken. Bovendien moet de 45°-regel nageleefd worden. (45°- regel: het hoogste punt van de panelen / collectoren moet minstens even ver van de perceelsgrens verwijderd zijn als het hoog is. Indien een paneel / collector de maximaal toegestane 1,00 meter boven het dakvlak uitsteekt, moet het hoogste punt van het paneel minimaal 1,00 meter van de perceelsgrens verwijderd zijn.

Uitzonderingen
Geen wet zonder uitzonderingen. De vrijstelling van vergunningsplicht geldt niet
 • wanneer het gebouw niet vergund is,
 • wanneer de stedenbouwkundige voorschriften (bv BPA, RUP, verordening) of de verkavelingsvoorschriften de plaatsing uitdrukkelijk verbieden;
 • wanneer het gaat om
  • beschermde monumenten of voorlopig beschermde monumenten,
  • gebouwen in voorlopig of definitief beschermde landschappen,
  • gebouwen gelegen in voorlopig of definitief aangeduide ankerplaatsen en erfgoedlandschappen,
  • gebouwen gelegen in beschermde of voorlopig beschermde stads- en dorpsgezichten,
  • gebouwen in voorlopig of definitief beschermde archeologische monumenten
  • zones en gebouwen opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Bovendien is het verboden om zonnepanelen / zonnecollectoren te plaatsen in de oeverzone afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan, of in de 5 m brede strook te rekenen vanaf de bovenste rand van het talud van ingedeelde onbevaarbare en bevaarbare waterlopen.

Meer informatie
Wanneer je de plaatsing van zonnepanelen / zonnecollectoren overweegt, is het aangewezen vooraf inlichtingen te vragen aan de infocel van de Technische Dienst (infocel.td@geel.be of 014 56 62 50). Op de vernieuwde website van Ruimtelijke Ordening Vlaanderen kan je alle relevante informatie hierover terugvinden.