Naar inhoud

Praktisch

Dienst patrimonium

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
infocel.td@geel.be

Meer info

Verhuur stedelijke lokalen - kostprijs

De gemeente stelt de stedelijke lokalen ter beschikking aan verenigingen aangesloten bij een Geelse adviesraad, verenigingen niet aangesloten bij een Geelse adviesraad en aan commerciële verenigingen;

 

Verenigingen aangesloten bij een Geelse adviesraad verplichten zich tot het leveren van inspanningen in het kader van het socio-culturele beleid van de stad;

 

De bepalingen van het gemeentedecreet;

 

De beslissing van het schepencollege;

 

Het besluit van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement op het gebruik van de stedelijke lokalen;

 

De financiële toestand van de gemeente;

 

Besluit:
De gemeenteraad heft het retributiereglement op het gebruik van stedelijke lokalen, gestemd in zitting van de gemeenteraad van 20 december 2012, op en vervangt het door volgend reglement.

 

Artikel 1
Voor een periode vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 wordt een retributie aangerekend voor het gebruik van stedelijke lokalen:
de retributies worden toegepast per dagdeel:

 • eerste dagdeel: van 09.00 uur tot 13.00 uur.
 • tweede dagdeel: van 13.00 uur tot 17.00 uur.
 • derde dagdeel: van 17.00 uur tot 22.00 uur.

Artikel 2
Tarieven:

 • lokaal tot 100 m² :
  • verenigingen aangesloten bij een Geelse adviesraad: 11,50 euro per dagdeel.
  • vereniging niet aangesloten bij een Geelse adviesraad: 17,50 euro per dagdeel.
  • commerciële vereniging: 23,00 euro per dagdeel.
 • lokaal + 100 m² :
  • verenigingen aangesloten bij een Geelse adviesraad: 16,50 euro per dagdeel.
  • vereniging niet aangesloten bij een Geelse adviesraad: 25,00 euro per dagdeel.
  • commerciële vereniging: 33,50 euro per dagdeel.
 • niet reinigen na gebruik van een lokaal: 78,50 EUR per lokaal.
 • verlies van de sleutel van een lokaal:  261,50 EUR per sleutel.

 

Artikel 3
De tarieven in dit reglement worden op 1 januari 2017 aangepast aan de gezondheidsindex van de maand december 2016 en afgerond tot op de dichtstbijzijnde hele of halve euro. De basisindex is die van december 2013. Ook de verschillende externe stadsdiensten zoals de jeugddienst, cultuurdienst en bibliotheek verhuren lokalen aan verenigingen.