Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Milieuverantwoorde producten: verven en vernissen

Verven zonder wroeging

Binnenklimaat

Uit onderzoek is gebleken dat de lucht in onze huizen vaak verontreinigd is met allerhande schadelijke stoffen: uitlaatgassen van nabije straten, sigarettenrook, uitwasemingen van kunststoffen, van tapijten en van behandeld hout en zo meer. Het gebruik van bepaalde soorten verf draagt hier eveneens toe bij. Door de juiste verven te gebruiken, kan je echter voorkomen dat je gezondheid en je leefmilieu schade lijden.

 

Natuurverven

De meest milieu- en mensverantwoorde keuze zijn natuurverven en -lakken. Vroeger bestonden er sterke twijfels over de kwaliteit van natuurverven. Ondertussen is de kwaliteit van die verven er echter fors op vooruitgegaan. De kwaliteit van moderne natuurverven is vergelijkbaar met die van de synthetische verven.

 

Voordelen

Natuurverven hebben t.o.v. synthetische verven een aantal belangrijke voordelen:

 • Ze zijn weinig milieubelastend en dit zowel bij de productie, tijdens het gebruik als in de afvalfase.
 • Ze worden zoveel mogelijk gemaakt op basis van natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen. Zo wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van caseïne. Dit is een product dat wordt gewonnen uit afgeroomde melk. Als oplosmiddel gebruikt men vaak citrusolie, water of uit pijnbomen gewonnen terpentijn.
 • Ze bevatten geen of weinig stoffen die de menselijke gezondheid of het leefmilieu ernstige schade kunnen berokkenen.
 • Ze hebben geen nadelige invloed op de luchtkwaliteit in de geschilderde ruimte.

 

Nadelen

Natuurverven hebben echter ook enkele nadelen:

 • Ze drogen trager dan synthetische verf.
 • Ze zijn moeilijker verkrijgbaar zijn dan de traditionele verven. Vaak worden ze enkel verdeeld via speciaalzaken. Maar ook hier komt stilletjes aan verandering in.
 • Ze zijn niet altijd makkelijk te herkennen. Er bestaan wel een aantal labels die helpen bij het herkennen van mens- en milieuvriendelijke producten. Het meest gekende label is het Nature Plus label.

 

Een eerste stap: watergedragen verven

Betrouw je de natuurverven niet of vind je ze te duur? Wil je desondanks toch al een eerste stap zetten? Kies dan voor watergedragen verven in en om het huis. Deze verven zijn minder schadelijk voor het milieu en voor de menselijke gezondheid dan de solventgedragen synthetische verven.

Dat betekent niet dat watergedragen verven altijd 100 procent milieu- en mensvriendelijke producten zijn. De meeste watergedragen verven bevatten nog altijd 5 tot 10 procent vluchtige organische stoffen (VOS). Deze stoffen zijn zeer schadelijk voor de gezondheid en kunnen bijvoorbeeld leiden tot irritatie van de luchtwegen.

Het grootste probleem echter vormen de zogenaamde lakverven op waterbasis. Deze producten bevatten een aantal giftige stoffen die zelfs bij een blootstelling aan kleine concentraties belangrijke gezondheidsrisico’s met zich kunnen meebrengen.

Daarnaast kunnen deze lakverven ook grote schade toebrengen aan het milieu. De lakverven bestaan voor het grootste deel uit kleine kunststofdeeltjes. Deze kunststofdeeltjes kunnen door geen enkel waterzuiveringsstation tegengehouden worden en belanden dus vroeg of laat in zee.

 

Verf milieusparend verwijderen

Je moet dus zeker vermijden dat verfresten in de riolering of elders in het milieu terechtkomen.

 • Vaak volstaat het om de oude verflaag wat op te schuren als voorbereiding voor een nieuwe laag.  Schuur nat en met aangepast schuurpapier.  Dweil het stof op en draag een stofmasker.  Bij het schuren komt immers verfstof vrij en vaak weet je niet welke verf voorheen gebruikt werd. De verfstof hoort bij het klein gevaarlijk afval (KGA) op het containerpark.
 • Lees goed de instructies op de verpakking.
 • Verf met een borstel of roller. Van de verf die je met een spuit aanbrengt, gaat 20% – 40% verloren, met borstel en roller is dit maar 5%.
 • Door verf op kamertemperatuur te brengen en er goed in te roeren, kan je verf vloeibaarder maken. Oplosmiddelen heb je hiervoor echt niet nodig.
 • Staak je het verven halverwege, verpak de borstel dan luchtdicht in een plasticzak. Achteraf kan je zo onmiddellijk weer aan de slag.  Een borstel tussentijds schoonmaken, hoeft ook niet.
 • Vermijd het gebruik van oplosmiddelen na het verven zoveel mogelijk.  Oplosmiddelen zoals white spirit kan je hergebruiken als je ze door een koffiefilter giet. De verfrestanten blijven dan achter in de filter. De vervuilde filter hoort op het containerpark bij het KGA.
 • Gebruik white spirit nooit om je handen te reinigen. Het trekt door de huid heen en kan het zenuwstelsel aantasten. Wassen met zeep of een speciale handreinigingsmiddel is veel veiliger.
 • Spoel je schildersgerief nooit onder de kraan uit. Wrijf de overtollige verf uit de borstel en maak ze vervolgens met zo weinig mogelijk oplosmiddel of water schoon. De vervuilde vloeistof is klein gevaarlijk afval (KGA), je moet het naar het containerpark of naar de wijkophaling van KGA brengen
 • Wanneer je halverwege moet stoppen met je verfklus: wikkel er een aluminium- of een kunststoffolie rond, vouw ze goed dicht en dompel ze vervolgens onder in een bokaal met water.