Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Luchtvervuiling: allesbranders

kachel
Geen afval in de allesbrander
Een allesbrander is toch zo’n kachel waarin je alles kunt verbranden? Je kunt er inderdaad veel in verbranden, maar het zou dom zijn om hier iets anders dan de gewone brandstoffen zoals hout en kolen in te verbranden. Het is niet enkel ten strengste verboden, het brengt het heel wat overlast en gezondheidsschade met zich mee voor jezelf en voor je buren. Ook het leefmilieu ziet ervan af.

Gezondheid
Wanneer je afval verbrandt, zoals plastic en geverfd hout komen heel wat giftige stoffen vrij. Deze stoffen komen ongemerkt ook in je woning terecht, waardoor je als het ware jezelf en je gezin stelselmatig vergiftigt. Meestal krijg je niet meteen gezondheidsklachten omdat de concentraties van deze stoffen vrij laag zijn. Ook al ben jezelf (nog) gezond, zullen je gezondheid en je welbevinden op den duur eronder lijden wanneer je lage concentraties van deze stoffen blijft inademen. Gevoelige mensen, zoals kinderen en mensen met ademhalingsproblemen hebben er nog meer last van. Hun zo al broze gezondheid zal er dadelijk door verslechteren.

Luchtvervuiling in je woning
Hoe goed je kachel ook is, hij is niet geschikt als huisvuilverbrandingsoven. De naam “allesbrander” is misleidend. Dit betekent enkel dat er verschillende soorten vaste brandstoffen zoals hout en kolen in gebruikt kunnen worden. Bij het verbranden van afval zoals plastic, oud papier, behandeld hout e.d. komen er heel wat schadelijke stoffen zoals de beruchte dioxines en PAK’s in de lucht terecht. Je moet echter niet denken dat al die giftige stoffen door de schouw je woning verlaten en dan netjes buitenshuis blijven. Je vervuilt er evengoed je eigen woning mee.

Thuis stoken van afval: een ernstig probleem
Denk niet dat de luchtvervuiling die je met je allesbrander veroorzaakt niets is in vergelijking met wat de industrie, de grote afvalverbrandingsovens en het verkeer uitstoten. Uit onderzoek (2006) blijkt dat 75 % van de dioxines in de lucht afkomstig is van particulieren, zowel door het stoken in kachels, open haarden als vuurtjes in openlucht.

Dioxines en de afbraakproducten van PAK’s zijn kankerverwekkend en verstoren belangrijke functies in het lichaam zoals voortplanting, groei en het afweersysteem. Eens in het milieu, blijven deze stoffen zeer lang aanwezig. We moeten er dus met zijn allen voor zorgen dat er zeker niet meer van deze stoffen in ons leefmilieu terecht komen. Breng daarom je afval naar een containerpark of laat het ophalen door een huisvuilophaaldienst. Zo riskeer je geen boete en leg je geen hypotheek op je eigen gezondheid en die van anderen!