Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Luchtvervuiling: fijn stof

PM10 kaart

Wat is fijn stof?
Fijn stof is een verzamelnaam voor stofdeeltjes van 0,01 millimeter en kleiner. Deze stofdeeltjes zijn zo klein dat ze diep in de longen en zelfs tot in de bloedbaan kunnen doordringen.

Op deze stofdeeltjes zitten schadelijke stoffen zoals zware metalen, dioxines of PCB’s. Op die manier vergemakkelijkt fijn stof de opname ervan door ons lichaam. Het vergif dringt diep in ons lichaam door.

Vooral in de winter kunnen de concentraties aan fijn stof hoog oplopen wanneer de luchtvervuiling laag bij het aardoppervlak blijft hangen (smog). Maar ook tijdens langdurige droogte in de zomer komen verhoogde concentraties fijn stof voor.

Waar komt het fijn stof vandaan?
Dieselmotoren van auto’s en vrachtwagens zijn de voornaamste bron van fijn stof. Daarnaast dragen ook de industrie en stookinstallaties hiertoe bij. Ook de huishoudens zijn een belangrijke bron van fijn stof. Open haarden, houtkachels, stookinstallaties, barbecues en sigarettenrook zorgen voor de uitstoot van fijn stof.

De concentraties van fijn stof in Vlaanderen zijn duidelijk hoger dan in de ons omringende regio’s en horen bij de hoogste in Europa. Dit is niet zo verwonderlijk. Vlaanderen is een sterk verstedelijkt en dichtbevolkt gebied. We hebben een zeer dicht wegennet met zeer druk verkeer van vooral dieselwagens en vrachtwagens. Bovendien ligt Vlaanderen midden in één van de meest geïndustrialiseerde regio’s van Europa. We krijgen dus ook veel grensoverschrijdende luchtverontreiniging te verwerken.

Kleine deeltjes – grote gevolgen
Fijn stof is erg schadelijk voor de gezondheid. Fijn stof is verantwoordelijk voor hart- en luchtwegaandoeningen en het kan kanker veroorzaken. Elke blootstelling aan fijn stof is schadelijk. Hoe langer de blootstelling duurt en hoe hoger de concentratie, hoe schadelijker voor de gezondheid.

De uitstoot van fijn stof laat de Vlaming gemiddeld 5 gezonde levensmaanden verliezen. We tellen dus jaarlijks gemiddeld 13.000 voortijdige sterftegevallen door fijn stof.

Maatregelen
Het probleem is zo ernstig dat de overheid maatregelen nam om de uitstoot van fijn stof terug te dringen. Een eerst reeks maatregelen heeft betrekking op industriegebieden. Bedrijven worden aangespoord om ‘ontstoffingsinstallaties’ te voorzien, om de uitstoot van fijn stof sterk terugdringen. Veel aandacht gaat ook uit naar maatregelen voor het wegverkeer. Snelheidsbeperkingen, de aanpassing van kruispunten om files te vermijden, alsmaar strengere uitstootnormen, de verplichte roetfilter bij nieuwe dieselwagens (Euronorm 6), enz.

Wat kan je zelf doen?
Ook jij kan bijdragen tot een verbetering van de luchtkwaliteit en minder fijn stof produceren.

  • Benzinemotoren stoten veel minder fijn stof uit dan dieselmotoren. Wanneer je een nieuwe auto overweegt: koop een auto met benzinemotor of een voor LPG aangepaste motor of misschien zelfs een elektrische auto. 
  • Heeft je dieselwagen nog geen roetfilter: laat er een inbouwen, als deze filter aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan je er subsidies voor krijgen: https://www.lne.be/roetfilterpremie.  
  • Graag traag! Hou je aan de snelheidsbeperkingen.
  • Neem zo veel mogelijk het openbaar vervoer, de fiets of ga te voet
  • Laat je stookinstallatie regelmatig controleren en de verbranding optimaal afstellen. Hierdoor zal je installatie niet alleen beter functioneren, ze zal ook minder fijn stof en andere schadelijke stoffen uitstoten.
  • Zet de verwarming een graad lager. Dat verminderd niet enkel je energiegebruik met ca 7% energie, het verlaagt ook je huishoudelijke fijn stof -uitstoot.
  • Kap geen boom, maar plant een boom! Bomen filteren het fijn stof uit de lucht.
  • Verbrand geen afval! Nooit!