Naar inhoud

Praktisch

Financiële dienst

Werft 20, 2440 Geel

 

BTW: BE0207 533 874


tel. 014 56 61 50
financien@geel.be

Meer info

Bouwvergunning - waarborg betalen

Betalen van de waarborg
Bij het administratief afleveren van een bouwvergunning door het College van Burgemeester en Schepenen, wordt de toestand van het openbaar domein, palende aan het bouwperceel, nagekeken door de gemeentelijke diensten. Er wordt een waarborg gevraagd voor het geval het openbaar domein beschadigingen oploopt bij de werken.

 


Het bedrag van de waarborg wordt berekend door de perceelsbreedte te vermenigvuldigen met de wettelijke breedte (1,5 m) van het voetpad. Het bekomen aantal m2 wordt vermenigvuldigd met € 35, met een maximum van € 1.000.

Als er geen verhard voetpad aanwezig is, wordt de waarborg vastgesteld op € 250. Dit bedrag kan gestort worden op het rekeningnummer van het gemeentebestuur of contant betaald worden aan de stadskassa.


Enkel na het voorleggen van het bewijs van betaling van de waarborgsom wordt de bouwergunning afgeleverd.

 


Terugbetalen van de waarborg
De waarborgsom kan worden vrijgegeven na ingebruikname van de constructie waarvoor de bouwvergunning werd afgegeven. Bezorg het document om het einde van de werken te melden (dat je bij de vergunning kreeg) aan de technische dienst, die voor een nieuw plaatsbezoek zorgt.

 


Is er schade en herstellingen blijken nodig, dan zal de waarborgsom geheel of gedeeltelijk ingehouden worden. Anders zal de technische dienst de financiële dienst vragen om (de rest van) de waarborg terug te betalen.