Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking
TD - openbare werken

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
infocel.td@geel.be

Meer info

Overwelving baangracht - langs gemeentelijke weg

Foto overwelving

De breedte van de overwelving per perceel mag maximaal 6m bedragen. Deze overwelving kan maximaal in 2 opgesplitst worden.

 

In de volgende gevallen kunnen overwelvingen met een totale breedte die groter is dan 6m voor een perceel toegelaten worden (niet-cumulatief):

  • Voor toegangen van landbouwpercelen, (landbouw)bedrijven, handelspanden, nijverheidsuitbatingen en gebouwen met specifiek verkeersgenerende activiteiten als kan aangetoond worden dat dit noodzakelijk is in functie van de toegankelijkheid (door middel van draaicirkels) en/of in functie van de verkeerveiligheid.
  • Indien kan aangetoond worden dat afzonderlijke toegangen noodzakelijk zijn in het kader van de (verkeers)veiligheid (bijvoorbeeld voor de scheiding van het personenwagen- en vrachtwagenverkeer).

 

Het regelement kan je terug vinden onder de artikels 190-197 van de politiecodex .