Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking
TD - openbare werken

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
infocel.td@geel.be

Meer info

Aansluiten op het Rioleringsnet

Nieuwe aansluitingen

Voor iedere nieuwe aansluiting dient de aanvrager een éénmalige aansluitkost te vergoeden van 900 EUR excl. BTW per perceel. De plaatsing van twee toezichtputten is hierin inbegrepen. 

De aansluitkost is voor iedereen gelijk. Deze dient te worden vergoed bij het afhalen van de bouwvergunning  of bij de aanvraag van de nieuwe aansluiting zonder bouwvergunningsdossier. Deze kost zal ook worden aangerekend indien er al één wachtaansluiting aanwezig is. Indien nodig, zullen er nog toezichtputten geplaatst worden.

 

Indien een nieuwe aansluiting dient te worden voorzien zal de aanvrager bij betaling de nodige info bezorgen betreffende de gewenste ligging.

Er wordt slechts 1 aansluiting voorzien voor het afvalwater DWA en 1 voor het regenwater RWA.

Een aansluiting is standaard voorzien van een diameter 160, enkel diameter 200 is toegestaan indien kan aangetoond worden dat een diameter 160 niet volstaat. Bij nog grotere diameters moet een studie ingediend worden en dient de reële kostprijs betaald te worden.

Er mag pas aangesloten worden na het voorleggen van het keuringsattest (zie verplichting keuring privéwaterafvoer)

 

Bestaande aansluitingen herbruiken

Wanneer een aansluiting aanwezig is (b.v. van een vorig gebouw dat nu is afgebroken) dien je deze te gebruiken zonder hiervoor een vergoeding te betalen. Je plaatst dan zelf de twee toezichtputten. Indien dat niet mogelijk is zal opnieuw de eenmalige kost worden aangerekend voor een nieuwe aansluiting.

De oude aansluiting dient afgedekt /gedicht te worden.

Aansluitingen in centraal gebied (er is riolering in de straat aanwezig en deze is aangesloten op het zuiveringsstation)

In het centraal gebied kan je rechtstreeks aansluiten d.w.z. dat je geen septic tank of bezinkput mag plaatsen. 

 • Er is een gescheiden stelsel aanwezig: Je kan het regenwater aansluiten op het net voor RegenWaterAfvoer (RWA) of rechtstreeks in de gracht. Het vuil water moet je aan de DroogWeerAfvoer = DWA) aansluiten.
 • Er is een gemengd stelsel aanwezig: vraag je een nieuwe aansluiting aan dan zal de stad zoals aangehaald 2 huisaansluitputjes plaatsen. Je regenwater sluit je aan op het RWA putje, het vuilwater  op het DWA putje.
  Indien je tot de uitzondering behoort die geen aansluiting moet aanvragen (zie boven), dan plaats je zelf een RWA (regenwater) en DWA (vuilwater) putje (op privé eigendom maar zo kort mogelijk bij de rooilijn).
  Deze breng je dan samen en sluit je aan op de bestaande huisaansluiting.

Aansluitingen in collectief te optimaliseren gebied (er is geen riolering aanwezig of de riolering in de straat is nog niet aangesloten op het zuiveringsstation)

In dit gebied kan je aansluiten mits de plaatsing van twee septic tanks.

 

 •  Er is een gescheiden stelsel aanwezig: Je kan het regenwater aansluiten op het net voor RegenWaterAfvoer (RWA) of rechtstreeks in de gracht. Het vuil water moet je aan de DroogWeerAfvoer = DWA) aansluiten.
 •  Er is een gemengd stelsel aanwezig: vraag je een nieuwe aansluiting aan dan zal de stad zoals aangehaald 2 huisaansluitputjes plaatsen. Je regenwater sluit je aan op het RWA putje, het vuilwater  op het DWA putje.
  Indien je tot de uitzondering behoort die geen aansluiting moet aanvragen (zie boven), dan plaats je zelf een RWA (regenwater) en DWA (vuilwater) putje (op privé eigendom maar zo kort mogelijk bij de rooilijn).
  Deze breng je dan samen en sluit je aan op de bestaande huisaansluiting.
 •  Er is enkel een gracht aanwezig: Je mag regenwater RWA en vuilwater DWA rechtstreeks aansluiten in de gracht.

 

Aansluitingen in individueel te optimaliseren gebied (er zal nooit een riolering worden aangelegd in deze zone)

In dit gebied zal er een IBA (Individuele behandeling van afvalwater) opgelegd worden. De overloop van de IBA wordt aangesloten op een gracht/waterloop.