Naar inhoud

Praktisch

Algemeen Bestuur

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 60 60
fax 014 56 60 74
algemeenbestuur@geel.be

Noodplanning

Brandende vrachtwagen

Elke gemeente moet zich voorbereiden op het ondenkbare: een noodsituatie of ramp. Hiervoor wordt in elke gemeente een veiligheidscel opgericht die minstens twee keer per jaar samenkomt. De burgemeester is hier van voorzitter en de ambtenaar noodplanning  de secretaris. Ook de zogenaamde vijf disciplines van de noodplanning zijn vertegenwoordigd in de veiligheidscel:

  • discipline 1: Hulpverleningsoperaties (brandweer)
  • discipline 2: Medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening (oa. gezondheidsinspecteur, ambulancedienst, Rode Kruis,...)
  • discipline 3: Politie
  • discipline 4: Logistieke ondersteuning (oa. civiele bescherming, defensie, technische dienst,...)
  • discipline 5: Informatie


De veiligheidscel heeft ook als taak om oefeningen te organiseren en informatie te verspreiden over de noodplanning aan de bevolking (bv. via preventieve campagnes). Tot slot staat ze in voor het opstellen, verspreiden en actualiseren van de nood- en interventieplannen.

Op het vlak van noodplanning werkt de stad Geel nauw samen met Laakdal en Meerhout. Zo wordt onder meer een intergemeentelijke veiligheidscel georganiseerd.

Brandweer aan het werk

Het belangrijkste document van de noodplanning is het Algemeen Nood en Interventieplan, of kortweg ANIP. Het  ANIP beschrijft de samenweking en coördinatie tussen de verschillende disciplines in noodsituaties of dreigende noodsituaties die een beheer op gemeentelijk niveau vereisen. Het plan bevat twee delen. Het eerste deel geeft de structuur weer van de noodplanning en beschrijft de algemene procedures die het crisisbeheer kenmerken. Deel 2 bevat actiekaarten, inlichtingenfiches en handleidingen die noodzakelijk zijn voor het operationeel crisisbeheer. Het ANIP is online raadpleegbaar.

Naast het ANIP zijn er nog een aantal andere noodplannen. Zo heeft elke discipline bijvoorbeeld zijn eigen monodisciplinair interventieplan. Deze plannen bevatten de operationele procedures en de uit te voeren taken tijdens een (dreigende) noodsituatie.
Voor specifieke risico's binnen een gemeente wordt er een Bijzonder Nood en Interventieplan (BNIP) opgesteld.  Voor grote evenementen, zoals Reggae Geel, wordt bijvoorbeeld een BNIP opgesteld.

 

Mensen die willen gewaarschuwd worden bij incidenten of rampen kunnen zich inschrijven op www.be-alert.be. Je vindt er ook alle info.

 

Voor wie zich afvraagt wat je zelf kan doen en hoe je jezelf kan voorbereiden op een rampsituatie, ga zeker eens een kijkje nemen op http://www.risico-info.be/nl .