Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking
TD - openbare werken

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
infocel.td@geel.be

Meer info

Onderhoud gemeentewegen

Het gemeentelijk werkliedenpersoneel zorgt voor:

 • Het vegen van de straten en verharde pleinen volgens een bepaald tijdsschema. De gemeente beschikt hiervoor over een veegmachine.
 • Het regelmatig opruimen van zwerfvuil op en langs de wegen en op alle openbare plantsoenen en pleinen. De gemeente beschikt hiervoor over bakfietsen en kleine zuigmachines.
 • Een efficiënte sneeuw- en ijzelbestrijding tijdens de winterperiode, volgens een bepaalde volgorde. De gemeente beschikt hiervoor over twee grote zoutstrooiers voor de wegen. Voor het strooien van de fietspaden werkt de gemeente samen met een onderaannemer.
  Ook de bewoners moeten volgens het politiereglement zelf het voetpad voor hun eigendom sneeuw- en ijzelvrij maken over een breedte van één meter.
 • De kleinere en dagelijkse onderhoudswerken aan wegen, voetpaden en fietspaden.
 • De gewone onderhoudswerken aan rioleringen. Deze werken omvatten onder meer het reinigen van de greppels en kolken, het uitvoeren van kleine herstellingen aan huisaansluitingen onder het openbaar domein, het herstellen of vastleggen van putdeksels enzovoort. De gemeente beschikt hiervoor over een grote en een kleine veegwagen en een kolkenzuiger.

 


Buitengewone onderhoudswerken worden aanbesteed en dus uitgevoerd door aannemers:

 • Herstellingswerken aan wegen en rioleringen.
 • Onderhoud en kleine herstellingen van pompstations.
 • Reiniging en inspectie van rioleringen.
 • Verbeteren of vernieuwen van bestaande asfaltwegen met bestrijking, slem of vernieuwing

 


Alle meldingen in dit verband kan je doorgeven aan de infocel technische dienst via het meldingsformulier.