Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking
TD - openbare werken

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
infocel.td@geel.be

Meer info

Saneringen wegen

Heel veel wegen op het grondgebied van Geel zijn gelegen in landelijk gebied. Deze wegen zijn ontstaan door bestaande, onverharde wegen te voorzien van een laag asfalt. Hierbij zal het regenwater in de berm of de gracht wegtrekken (= maximale infiltratie van het regenwater).


Indien, door nieuwe bebouwing, de bermen worden verhard ter hoogte van inritten, zal de stad goten plaatsen op de rand van de weg volgens de regels van overwelvingen, stoepen en opritten.


In straten waar de bebouwing sterk uitbreidt, zal de stad de volledige straat saneren. Dit wil zeggen dat over de ganse lengte van de straat goten of borduren zullen geplaatst worden:

  • Goten zullen geplaatst worden waar er geen grachten zijn (bv ter hoogte van inritten).
  • Borduren zullen geplaatst worden ter hoogte van grachten.


In vele gevallen zal een bijkomend rioleringsstelsel voor het vuilwater worden aangelegd. Het vuilwater, afkomstig van de woningen, wordt dan aangesloten op dit rioleringsstelsel. Zo komt alleen nog het regenwater in de grachten.

Kleine saneringen worden uitgevoerd door onze eigen werklieden. Voor saneringen van hele straten doen wij beroep op aannemers.


Heb je vragen over saneringen of andere werken wend je dan tot de infocel technische dienst.