Naar inhoud

Praktisch

Dienst openbare werken & verkeer

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Bewegwijzering

Om een handelszaak, vereniging of  evenement te bewegwijzeren heb je steeds een vergunning nodig.

 

Hoe deze vergunning bekomen:

Als handelaar of vereniging heb je de mogelijkheid, rekening houdend met bepaalde voorwaarden, je handelszaak of organisatie te bewegwijzeren. Hiervoor kan je bijgevoegd  formulier 3 weken op voorhand indienen bij de infocel technische diensten. Bij je aanvraag voeg je steeds een inplantingsplan waarop je aanduidt waar je de wegwijzers wenst te plaatsen.

 

De verkeersdienst behandelt je aanvraag. Na goedkeuring krijg je de vergunning toegestuurd.

 

Plaats je de wegwijzers op een gewestweg  heb je ook de toelating nodig van het gewest.

 

Deze vergunning dient eveneens bij de stad aangevraagd te worden, de stad stuurt je aanvraag door naar het gewest. Na het bekomen van deze toelating wordt de vergunning afgeleverd.

 

Volgende straten zijn in het beheer van het gewest : Turnhoutseweg – Antwerpseweg – Snelwegstraat – Grote Steenweg – Dr. Van De Perrestraat – Pas( tussen kruispunt Zonneke en R 14 ) – St.Dimpnaplein – Rijn – Molseweg – Gasthuisstraat - Logen – Retieseweg – Diestseweg – Winkelom – Tessenderloseweg – Veerleseweg - Winkelomseheide –Ring – Westerloseweg

 

Het type wegwijzer is afhankelijk van de aard en bestemming en  wordt beschreven in de vergunning.

 

De wegwijzers dienen zelf aangekocht te worden. De plaatsing wordt uitgevoerd door de stedelijke diensten. Hiervoor kan je de borden binnenbrengen bij de stedelijke werkplaatsen, Tessenderloseweg 32, 2440 Geel.

 

Organiseer je een evenement en wil je dit tijdelijk bewegwijzeren? Vermeld dit dan bij de aanvraag van je evenement.

 

Voorwaarden tijdelijke bewegwijzering:

  •  Het aantal borden wordt beperkt tot 2 per kruispunt. De maximum afmeting bedraagt: 1,20m x 0,30m
  • De tekst op de borden mag uitsluitend betrekking hebben op het evenement of op de handelsreclame, alle andere publiciteit is verboden.
  • De borden mogen geplaatst worden op eigen palen of aan bestaande bewegwijzering, maar niet aan bomen, verlichtingspalen, verkeerslichten of andere verkeerstekens. Ook niet op rotondes of tussenbermen. Ze worden op minstens 0,75m van de rand van de rijweg geplaatst.
  • De wegwijzers mogen alleen geplaatst worden op het grondgebied van de stad waar het evenement plaatsvindt.
  • De borden mogen de weggebruikers of voetgangers niet hinderen.
  • De borden mogen pas geplaatst worden de dag voor de aanvang van het evenement en moeten ten laatste de dag na het evenement verwijderd worden.

De borden dien je zelf te plaatsen.

 

Welke kosten zijn verbonden aan een vergunning  :

 

Voor het afleveren van een vergunning dien je een vergoeding van € 15 te betalen bij het indienen van je aanvraag.

 

Indien het plaatsen van wegwijzers langs een gewestweg gebeurt, zal het gewest mogelijks nog bijkomende kosten aanrekenen volgens hun geldende tarieven.