Naar inhoud

Praktisch

Lokale economie

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 60 90
fax 014 56 60 74
economie@geel.be

Welke maatregelen kan u nog nemen?

1. Als uw commerciële activiteiten worden geschaad, dan kan een algemene uitverkoop een mogelijkheid zijn. U moet hiervan de Federalae overheidsdienst Economie verwittigen via een aangetekende brief. In deze brief motiveert u ondermeer waarom tot uitverkoop wordt overgegaan. Meer info hieromtrent vindt u op www.mineco.fgov.be

 

2.  Als u in een moeilijke situatie verkeerd, kan u vrijstelling vragen van sociale zekerheidsbijdragen. U kunt tot vier kwartalen vrijstelling krijgen. Meer info verkrijgt u bij uw sociaal verzekeringsfonds.

 

3. Openbare werken kunnen een reden zijn om uitstel van betaling van BTW en directe belastingen. Mere info hieromtrent kan u verkrijgen bij uw regionaal ontvangkantoor of bij uw boekhouder.

 

4. Als er om economische redenen onvoldoende of geen werk is voor uw werknemers kunt u een regeling van tijdelijke werkloosheid invoeren. Uw werknemers blijven dan in dienst, maar hun arbeidsovereenkomst wordt tijdelijk (volledig of gedeeltelijk). Vroeger was deze maatregel enkel voor arbeiders, maar vandaag geldt deze regel ook voor bedienden. Uw sociaal secretariaat of de RVA helpen u graag verder.

 

5. Ook wanneer u beroep moet doen op een overbruggingskrediet voor het financieren van bedrijfskapitaal, maar geen lening krijgt, is er een goed alternatief. Vraag uw bank om een beroep te doen op de Waarborgregeling van PMV-KMO. Met deze regeling stelt de Vlaamse overheid zich borg voor een deel van het krediet dat u nodig heeft.