Naar inhoud

Praktisch

Dienst openbare werken & verkeer

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Werkvergunningen – Signalisatievergunningen – Inname openbaar domein

Foto werkzaamheden

Waarvoor een vergunning nodig?

Bij inname openbaar domein,vb. voor het plaatsen van container, kraan, materialen in functie van werken, verhuiswagen op de openbare weg, parkeerplaats of stoep heb je steeds een vergunning nodig.

 

Hoe een vergunning bekomen?

Deze vergunning kan je bekomen bij de infocel technische dienst. De aanvraag dient minstens 3 weken op voorhand te worden ingediend. Om uw aanvraag te kunnen behandelen dien je een gedetailleerd grond- of signalisatieplan toe te voegen met aanduiding van de in te nemen oppervlakte.

 

  • Indien de inname beperkt is tot een deel van de stoep, berm en/of parkeerstrook zonder hinder op de rijweg of inname van de rijweg betreft het een aanvraag tot inname openbaar domein. Je kan het aanvraagformulier inname openbaar domein onderaan downloaden.
  • Indien de inname beperkt blijft tot het plaatsen van een parkeerverbod kan je het formulier parkeerverbod gebruiken (cfr. download onderaan)
  • Indien de werken verkeershinder veroorzaken, je wenst een deel van de rijweg te nemen betreft het een werkvergunningsaanvraag. Je kan het aanvraagformulier onderaan downloaden.

 

De vergunning dient steeds bij de stad te worden aangevraagd ook als deze betrekking heeft op een gewestweg. De stad zal het gewest om toelating vragen. Pas na het bekomen van deze toelating wordt de vergunning afgeleverd.
Volgende straten zijn in het beheer van het gewest : Turnhoutseweg – Antwerpseweg – Snelwegstraat – Grote Steenweg – Dr. Van De Perrestraat – Pas( tussen kruispunt Zonneke en R 14 ) – St.Dimpnaplein – Rijn – Molseweg – Gasthuisstraat - Logen – Retieseweg – Diestseweg – Winkelom – Tessenderloseweg – Veerleseweg - Winkelomseheide –Ring – Westerloseweg

 

In alle gevallen ben je verplicht de werkzone veilig en voldoende te signaleren. De benodigde signalisatie wordt beschreven in de vergunning. Het plaatsen en in stand houden van de signalisatie dient te gebeuren door de aanvrager. Particulieren kunnen de borden uitlenen bij de Stad. Je betaalt hiervoor per 2 borden per week € 12.5 + 21.5 % BTW huur en € 100 waarborg. Bij het terugbrengen van de borden wordt de waarborg ter waarde van €100  per 2 borden teruggestort.

 

Welke kosten zijn verbonden aan een vergunning?

Voor het afleveren van een werkvergunning of inname openbaar domein dien je steeds een vergoeding van 15€ te betalen bij het indienen van je aanvraag.

 

Volgende kosten worden bijkomend aangerekend in functie van je aanvraag:

  • per m² van het openbaar domein dat je wenst in te nemen betaal je 0.30€ per dag. De bijkomende kosten dienen voor aanvang te worden vergoed bij het afhalen van de vergunning. Indien het echter een langdurige inname betreft waarbij de termijn onzeker is, zal er op het einde van het jaar een factuur toegestuurd worden. Indien de inname langsheen de gewestweg gebeurt zal het gewest mogelijks nog bijkomende kosten aanrekenen volgens hun geldende tarieven.
  • Indien je een parkeerplaats in de betalende zone wenst in te nemen worden deze oppervlakte niet meegerekend maar dien je parkeergeld te betalen. Dit tarief betaal je VOOR de aanvang van de werken aan de dienst kassa in het stadhuis.Volgende tarieven wordt gehanteerd :
    • Parkeertarief per dag : 5€ per parkeerplaats van maandag tot en met zaterdag
    • Parkeertarief per maand : 100€ per parkeerplaats 

Je kan veilig en snel met de kaart betalen.