Naar inhoud

Praktisch

Algemeen Bestuur

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 60 60
fax 014 56 60 74
algemeenbestuur@geel.be

Meer info

Aangifte schade aan teelten

Landbouwers die door weers- of andere omstandigheden schade lijden aan hun gewassen en teelten, kunnen dit melden bij de dienst algemeen bestuur. Ter plaatse wordt een formulier ingevuld met de nodige gegevens. In een latere fase volgt een plaatsbezoek om de exacte omvang van de schade vast te stellen.

E-loket