Naar inhoud

Praktisch

Dienst openbare werken & verkeer

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

De week van de mobiliteit

Foto autoluwe zondag

De week van de mobiliteit is de nieuwe naam en opvolger van de Aardig op weg week. Dit is een organisatie van de Vlaamse Overheid samen met minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en KOMIMO (Koepel voor Milieu en Mobiliteit). De week van de mobiliteit verwijst naar de duurzame verplaatsingen, waarbij carpoolers, fietsers, voetgangers en openbaarvervoergebruikers aardig op weg zijn hun steentje bij te dragen aan het milieu en de verkeersleefbaarheid. De organisatoren willen hiermee ook iets vertellen over de manier waarop verschillende verkeersdeelnemers zich zouden moeten verhouden in de publieke ruimte: aardig en hoffelijk. Naast grote projecten zoals de Open Stratendag en het Europese Car Free Day, worden in heel Vlaanderen acties op touw gezet die het stappen, fietsen, openbaar vervoer en verantwoord autogebruik promoten. De verschillende acties worden bekend gemaakt via kranten, radio en TV.

 

 

De stad Geel draagt zijn steentje bij door het organiseren van een jaarlijkse verkeersdag voor de 6de leerjaren van het basisonderwijs (de 3de donderdag van september), een autoluwe schooldag gericht op alle leerlingen, ouders en leerkrachten (in de week van de mobiliteit) en de plaatsing van sensibilisatieborden langs gemeentewegen.

 

 

Bedrijven en scholen konden zich inschrijven op de website (http://www.weekvandemobiliteit.be/) en zo werd er dan in kaart gebracht hoeveel acties in welke gemeente plaatsvonden. Geel had dit jaar maar liefst 17 acties en was samen met Gent de stad met de meeste erkende acties rond de week van de mobiliteit.