Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Meer info

Ruimtelijke Visie Hoger Bouwen stad Geel

Op 22 december van 2011 heeft de gemeenteraad van de stad Geel de Ruimtelijke Visie Hoger Bouwen stad Geel, inclusief een oplegnotitie met aanvullende overwegingen, vastgesteld. In de Visie Hoger Bouwen die in opdracht van Geel is opgesteld door bureau BUUR uit Leuven wordt aangegeven waar er binnen het stedelijke gebied van Geel kansen liggen en mogelijkheden zijn voor Hoger Bouwen in diverse vormen. Het gaat daarbij zeker niet altijd om hoge torens, maar bijvoorbeeld ook om plaatselijke accenten en om het creëren van kwaliteitsvolle stedelijke pleinen en om het begeleiden van groene gebieden. In de oplegnotitie is op basis van deze ruimtelijke visie bepaald waar de stad Geel wil inzetten op de realisatie van hogere bouwprojecten en onder welke voorwaarden - zoals ondergronds of gebouwd parkeren - maar ook waar hoger bouwen niet gewenst is, of waar er juist vanuit het ruimtelijke beleid ingezet wordt op het behoud of het versterken van groene gebieden binnen het stedelijke gebied van Geel. Verder is ook in deze notitie opgenomen hoe projecten voor Hoger Bouwen door de stad Geel zullen worden begeleid, om zeker te stellen dat deze projecten ook een kwaliteitsvolle verbetering betekenen voor de locatie en de omgeving.

In de Ruimtelijke Visie Hoger Bouwen en de hierbij horende oplegnotitie, zijn belangrijke keuzes gemaakt die de ambities en de wensen ten aanzien van hogere bouwprojecten door het stadsbestuur worden vastgelegd. Omdat het niet gaat om juridisch bindende documenten, zoals een ruimtelijk uitvoeringsplan, geven de beide documenten vooral richting aan het handelen van de stad Geel zelf. Tegelijkertijd kunnen ze echter private ontwikkelaars en ondernemers inspireren tot het ontwikkelen van kwaliteitsvolle projecten.

Met de vaststelling van de visie Hoger Bouwen heeft Geel als 3e Vlaamse gemeente een integrale visie ontwikkeld op hoogbouw in haar gemeente. Alleen de steden Antwerpen en Gent gingen Geel voor en vanuit het team Vlaams Bouwmeester is dan ook aangegeven dat Geel op dit vlak een voorbeeld kan zijn voor andere gemeenten.