Naar inhoud

Praktisch

Dienst openbare werken & verkeer

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Mobiliteitsplan

Op de gemeenteraad van maart 2012 werd het nieuwe mobiliteitsplan van Geel definitief aanvaard. Dit nieuwe beleidsplan is het resultaat van het verbreden en verdiepen van het vorige mobiliteitsplan.

 

Het nieuwe beleidsplan legt de krijtlijnen vast voor het mobiliteitsbeleid dat de stad de komende jaren wil voeren. Centraal staat het bevorderen van duurzame mobiliteit. De maatregelen die moeten genomen worden, zijn opgenomen in een actieprogramma en zijn gerangschikt volgens prioriteit en tijdsspanne.

 

Volgende 5 basisdoelstellingen werden vooropgesteld:

  • verzekeren van de veiligheid: het terugdringen van het aantal verkeersongevallen
  • vrijwaren bereikbaarheid: op selectieve wijze de bereikbaarheid van attractiepunten garanderen
  • verbeteren van de verkeersleefbaarheid: de negatieve effecten van verkeer en vervoer op de leefomgeving verlagen
  • garanderen toegankelijkheid: op een selectieve manier iedereen de mogelijkheid geven zich te verplaatsen
  • terugdringen van de schade aan milieu en natuur: de negatieve gevolgen van verkeer en vervoer op milieu- en natuuraspecten verlagen

 

Enkele belangrijke thema´s in het mobiliteitsplan zijn:

  • wegencategorisering:  zowel binnen als buiten de R14
  • uitbouwen van een duurzaam openbaar vervoer netwerk
  • bereikbaarheid van het centrum: het centrum moet vlotter bereikbaar zijn, maar niet doorrijdbaar.
  • nieuw parkeerbeleid met nieuwe ondergrondse parking en nieuw tariefplan.
  • trage wegen en fietsroutenetwerken

 

Meer info daarover kan je hieronder downloaden.