Naar inhoud

Praktisch

Dienst openbare werken & verkeer

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Ongevallen

Jaarlijks worden infrastructurele en flankerende maatregelen genomen ter bevordering van de verkeersveiligheid. Deze maatregelen hebben er toe geleid dat het aantal verkeersongevallen de laatste jaren aanzienlijk gedaald is. Het stadsbestuur zal in de volgende jaren verdere inspanningen in deze richting leveren.