Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Meer info

R.U.P. Noordelijke wand Werft

In oktober 2011 werd het RUP "Noordelijke wand Werft" goedgekeurd door de provincie Antwerpen. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de verdere stadsontwikkeling in het kader van Gheelodroom.

Na de gedeeltelijke goedkeuring van het RUP ‘De Werft’ in maart 2009 maakte het stadsbestuur onmiddellijk werk van de juridische rechtzetting van de uitgesloten delen van het betreffende RUP. Er kwam ook een nieuw openbaar onderzoek aan te pas.

Mix van functies
De stad Geel heeft grootse plannen met het gebied dat, met een ligging tussen de huidige bouwwerf Ecodroom en de pleinen Werft en Markt, beschikt over een uniek ontwikkelingspotentieel. Door aan de zijde van de Kleine Werft publieksfuncties te voorzien kan het concept van Ecodroom verder gezet worden. Het stadsbestuur denkt hierbij ook aan een ondergrondse uitbreiding van de publieke parking die momenteel onder de Ecodroomsite wordt gerealiseerd. Daarnaast zal ook ruimte komen voor private woongelegenheden. Belangrijk hierbij is dat de bestaande appartementsgebouwen langs de noordzijde van Werft behouden kunnen blijven en geïntegreerd worden in de nieuwe ontwikkelingen.

Nieuwe verbinding
Met de goedkeuring van het RUP wordt ook een nieuwe verbinding tussen Patronaatstraat en Palingstraat mogelijk, met centraal in het plangebied een pleintje. Enerzijds schept dit ruimte voor extra woongelegenheden, anderzijds zorgt het voor voldoende openheid in het binnengebied. De Palingstraat, nu nog eerder een steegje, kan hierdoor opgewaardeerd worden als groene verbinding tussen Werft en stadspark.