Naar inhoud

Praktisch

Dienst openbare werken & verkeer

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Parkeerkaart voor werknemers

Voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen die werkzaam zijn op het grondgebied van Geel, bestaat de mogelijkheid om tijdens de uitoefening van hun beroep onbeperkt te parkeren op de hiervoor toegewezen parkings, mits gebruik te maken van de werknemerskaart. 

 

De werknemerskaart is geldig voor één van volgende toegewezen parkings:

 • ondergrondse parking Centrum
 • parking Nieuwstraat (enkel de parking, niet de toegangsweg naar de parking)
 • parking Pas
 • parking Grote Werft (voor stadhuis)

 

Er kunnen maximum 3 nummerplaten vermeld worden op de parkeerkaart. Voor deeltijdse werknemers bestaat de mogelijkheid om jaarkaarten per halve dagdeel aan te kopen. Deeltijdse werknemerskaarten zijn slechts geldig voor 1 werknemer (max 2 nummerplaten). De parkeerkaart moet door de bestuurder zichtbaar achter de voorruit of aan de voorzijde van het voertuig worden geplaatst.

 

Voorwaarden

 • De aanvrager moet een bewijs voorleggen dat hij of zij tewerkgesteld is bij een bedrijf gelegen in de betalende of blauwe zone.
 • De aanvrager moet een bewijs voorleggen dat het voertuig waarvoor de kaart wordt afgeleverd ingeschreven is op zijn/haar naam of dat hij/zij er bestendig over beschikt.

 

Procedure

Ga met volgende documenten langs bij de infocel van de stad Geel:

 • identiteitskaart, het inschrijvingsbewijs van het motorvoertuig en een attest van tewerkstelling afgeleverd door de werkgever met duidelijke vermelding van het adres van de firma of school en het ondernemingsnummer van de firma.
 • indien de wagen op naam van een andere persoon staat, het attest van de verzekering waarop staat dat de aanvrager medebestuurder is
 • indien het een bedrijfsvoertuig is, het attest van de werkgever waarin vermeld staat dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is.
 • indien het een leasewagen is –eigen bedrijf-, kopie van het leasecontract en kopie uit het staatsblad met de statuten van het bedrijf.
 • indien het een leasewagen is –werknemer-, kopie van het leasecontract en het attest van de werkgever dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is.
 • indien het om een vervangwagen gaat, attest van een garage of automobielvereniging waarin vermeld staat dat u met de wagen mag rijden.

 

Bij cash betaling aan de kassa, krijg je de werknemerskaart voor P Pas, P Nieuwstraat en P Grote Werft onmiddellijk mee. Voor de ondergrondse parking Centrum, moet je betalen via overschrijving aan parkeerbeheer, je wordt verwittigd wanneer je de parkeerkaart kan komen ophalen. De werknemerskaarten zijn een jaar geldig en kunnen telkens verlengd worden. Je wordt verwittigd wanneer je werknemerskaart gaat vervallen.

 

Kostprijs

De kostprijs voor de werknemerskaart bedraagt:

 • 150 € per jaar voor Ecodroom
 • 250 € per jaar voor parkings Nieuwstraat, Pas en Werft
 • 25€ per jaar per halve dagdeel voor parkings Nieuwstraat, Pas en Werft