Naar inhoud

Praktisch

Dienst openbare werken & verkeer

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Zone 30

Foto verkeersbord zone 30

Een kind dat aangereden wordt door een auto die 50 km/u rijdt, overlijdt in 80% van de gevallen. Een kind dat wordt aangereden door een auto die 30 km/u rijdt, sterft in 10 % van de gevallen.


Om schoolomgevingen veiliger te maken, werd in de buurt van alle Geelse scholen vanaf 1 september 2005 een zone 30 ingevoerd. De zone 30 wordt aangeduid door middel van vaste borden. Dit wil zeggen dat de borden steeds gelden ook op dagen en momenten dat er geen school is.


Op sommige plaatsen zoals in Winkelomheide en St-Dimpna is de school direct langs een drukke gewestweg gelegen. Dergelijke gewestwegen hebben een belangrijke doorstroomfunctie. Om deze functie te kunnen vervullen, is het niet wenselijk dat de zone 30 de ganse dag van kracht is. Daarom vind je op deze plaatsen dynamische borden dwz dat de zone 30 enkel oplicht en geldt bij het begin en het einde van de schooluren.


In het centrum van Geel bevindt zich een algemene zone 30. Ook hier is het de bedoeling om meer verkeersveiligheid te creëren. In een zone 30 opteert men voor gemengd verkeer. Dit betekent dat alle weggebruikers gelijkberechtigd worden en dat het verplaatsingsgedrag van de zachte weggebruiker (voetganger en fietser) maatgevend wordt.

In een zone 30 is het de bedoeling dat een voetganger mits het respecteren van de andere weggebruikers overal kan oversteken. Dit maakt dat er in principe geen zebrapaden nodig zijn in een zone 30. Toch kan de overheid beslissen om op bepaalde plaatsen toch een zebrapad aan te brengen om het oversteken enigszins te kanaliseren zoals bijv. in de buurt van scholen.


Indien een zebrapad in een straat aanwezig is en je bevindt je op minder dan 30 meter van dit zebrapad dan moet je dit zebrapad gebruiken om over te steken.