Naar inhoud

Praktisch

Dienst openbare werken & verkeer

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Mobiliteit op gewestelijk niveau

Houten auto's

Het Vlaamse gewest streeft naar een continue verbetering van haar wegen en laat in dit kader meerdere studies uitvoeren. De betrokken gemeenten hebben bij de opmaak van de studies een adviserende rol in de vorm van participatie aan de stuurgroepvergaderingen.


Meer info over mobiliteit op Vlaams niveau vind je op www.mobielvlaanderen.be of www.provant.be


Volgende studies zijn afgerond:

  • Streefbeeldstudie N19 – R14 – N71.
  • Streefbeeldstudie R 14 West.
  • Streefbeeldstudie N 19 Noord.
  • Dossier zwarte punten.
  • Mobiliteitsstudie Boven-Netegebied.
  • Mobiliteitsstudie N 118


Volgende studies zijn lopende:

  • Kempense noord-zuidverbinding (fly-over + N19g)
  • Studie vrachtverkeer Kempen


Verdere ingrepen zullen volgen.