Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Asbest

Asbest

Sluipmoordenaar asbest

Asbest is een verraderlijke moordenaar. Je gaat niet meteen dood als je asbestvezels inademt, de kanker ontstaat meestal pas tientallen jaren later. Omdat asbest een ravage kan aanrichten in het menselijk lichaam en niet mag terechtkomen in onze leefomgeving, zijn zowel het gebruik alsook het hergebruik van asbest zonder uitzondering verboden. Asbest vind je echter nog altijd terug in bestaande constructies en in oude toestellen zoals bv.:

 • afdichtingskoord,
 • afvoerbuizen en -goten,
 • asbestvilt en asbestkarton (vooral onder vloerbekleding),
 • Glasal (asbestcement met een harde, gladde toplaag),
 • golfplaten, bloembakken uit asbestcement,
 • harde vinyl-vloertegels, vloerzeil en de lijm die hiervoor gebruikt werd,
 • hittewerende lagen in oude huishoudtoestellen,
 • imitatiemarmer,
 • leien,
 • luchtkanalen,
 • muurkappen,
 • onderdakplaten,
 • plaasterisolatie rond cv-leidingen,
 • remvoeringen, remblokjes en koppelingen,
 • schouwpijpen,
 • vensterdorpels.

Asbest in bestaande constructies mag meestal blijven zitten zolang er geen asbestvezels uit vrijkomen.

 

Vlamtest

Of er in een bepaald materiaal asbest zit, kan je vrij eenvoudig zelf testen: Neem een stuk van het verdachte materiaal en houd het in een vlam. Wanneer je vezels ziet die blijven gloeien en zich niet vervormen, heb je te maken met asbest. Vooraleer je tot actie overgaat: lees in ieder geval eerst deze brochure. Onbezonnen en paniekerig te werk gaan heeft een averechts effect.

 

Hechtgebonden asbest

Hechtgebonden asbest (golfplaten, onderdakplaten, leien, bepaalde harde vinyltegels..) mag je zelf verwijderen en naar het containerpark brengen. Neem echter een aantal voorzorgen. Asbest vormt vooral een gevaar als de vezels worden ingeademd. Het is dus belangrijk dat je stofvorming voorkomt tijdens de ontmanteling. Maak het materiaal eerst goed vochtig, gebruik geen hogedrukreiniger slijpschijven, boren of andere machines. Breek het materiaal niet en gooi het niet op de grond. Kleine stukjes en stof, die ondanks alle voorzorgmaatregelen vrij zijn gekomen, niet met de stofzuiger opzuigen maar schoonmaken met water.

 

Niet vast gebonden asbest

Materiaal dat losse asbestvezels bevat (asbesthoudende isolatie van buizen en ketels, asbesthoudende dichtingen tussen flenzen, asbesthoudende lijm, sommige soorten pleisterwerk …) moet je door een gespecialiseerde firma laten verwijderen. Begin daar niet zelf aan. Dit is gevaarlijk voor jouw eigen gezondheid en voor je omgeving. Los asbest moet je door een hiervoor erkende aannemer laten verwijderen. Een lijst van bedrijven, die asbest mogen verwijderen vind je onderaan deze pagina.

 

Containerpark

Hechtgebonden asbest kan je op het containerpark kwijt:

 

 • asbestcementplaten tot 10 stuks per jaar: gratis
 • meer dan 10 stuks per jaar: 1,5 euro per plaat

andere asbestcementhoudende materialen

 • tot 1m³ per jaar: gratis
 • meer dan 1 m³ per jaar: 30 euro per m³

 

Lijst van bedrijven erkend voor afbraak- of verwijderingswerken:

http://www.meta.fgov.be/erkenningenDefault.aspx?id=5026

 

 

 

Hier vind je meer informatie over het onderwerp:

http://www.belgium.be/nl/leefmilieu/gereglementeerde_stoffen/asbest/

http://www.mmk.be/index.cfm?Id=176&Rubr=4&subsubId=176