Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Meer info

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

Inzake wonen en bouwen bestaan heel wat regels en wetten. Ze worden opgelegd door verschillende overheden, zoals het Vlaams Gewest. Deze wetgeving kan door elke gemeente nog aangevuld worden met gemeentelijke bouwverordeningen. De gemeenteraad stemde op 6 februari een nieuwe bouwverordening en maakte deze ter goedkeuring over aan het provinciebestuur.

 

Bij de opmaak van het beleidsplan enkele jaren geleden, werd al snel duidelijk dat de Gelenaar veel belang hecht aan kwalitatief wonen en een aangename woonomgeving. In de bouwverordening vind je dan ook heel wat regels opgenomen om de woonkwaliteit te garanderen. Zo moeten studio’s en appartementen een minimale oppervlakte hebben. Op bouwpercelen moet voldoende tuinzone voorzien worden om kwaliteitsvol te kunnen wonen. In de woonomgeving van appartementen wordt het minimale aantal parkeerplaatsen opgetrokken naar 1,5 plaats per wooneenheid. Ook fietsenstallingen zijn voortaan verplicht. In verkavelingen worden minimale oppervlakten voor groene en recreatieve ruimten en pleinen voorzien. Bovendien zijn bepalingen opgenomen met het oog op duurzaam bouwen en specifieke voorschriften voor afsluitingen in tuinen.

Indien de voorschriften van deze bouwverordening tegenstrijdig zijn met afgeleverde verkavelingsvergunningen of voorschriften in goedgekeurde BPA’s (Bijzondere Plannen van Aanleg) en RUP’s (Ruimtelijke Uitvoeringsplannen) dan vervallen de voorschriften in de bouwverordening.

Je kan de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening hieronder downloaden. Heb je specifieke vragen over een bepaald perceel of wil je weten of een bepaald werk meldings- of vergunningsplichtig is neem dan contact op met de infocel technische diensten en laat je adviseren.