Naar inhoud

Praktisch

Grondgebonden zaken - klantencontactcentrum

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Weg- en rioleringswerken Heidebloemstraat

Het wegdek van de Heidebloemstraat is toe aan een grondige vernieuwing. De oorzaak van het slechte wegdek is terug te vinden in de kwaliteit van de riolering. De stad heeft in het voorjaar de aanbesteding georganiseerd en de werken zullen uitgevoerd worden door Vangeel wegenbouw. Naar aanleiding van de start van de wegenwerken en de werken van de nutsmaatschappijen organiseerde de stad een nieuwe infovergadering op 16 maart 2016. Hierin werden de timing en fasering van de werken toegelicht. Ook werd afkoppeling werd opnieuw besproken.

 

Historiek:

 

Op 27 november 2012 had een eerste inspraakvergadering plaats met de bewoners van de straat. In deze vergadering werden de verschillende ontwerpen met hun + en - punten voorgesteld en besproken met de bewoners. Op basis van deze bespreking heeft de stad op 17 juni 2013 het voorontwerp toegelicht aan de bewoners.

 

Na de realisatie van de grondinnames werd op 06 oktober 2015 een nieuwe inspraakvergadering georganiseerd waarin de definitieve plannen voorgesteld werden. Ook de afkoppeling van de woningen welke verplicht is bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel kwamen aan bod.

 

zie ook website Aquafin.