Naar inhoud

Praktisch

Grondgebonden zaken - klantencontactcentrum

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Fietsostrade

Copyright provincie

De fietsostrade Herentals-Balen loopt langs spoorlijn 15 tussen Herentals, Olen, Geel, Mol en Balen. Dat is een totale lengte van 31 kilometer waarvan zo’n 9 kilometer nu al befietsbaar is. De resterende 22 kilometer zal de provincie aanleggen in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten. De provincie leidt het project en investeert, de gemeentebesturen volgen de werken mee op en zorgen achteraf voor het onderhoud van de fietsostrades.

De aanleg van de fietsostrade Herentals-Balen is een groot project dat in verschillende fases wordt uitgewerkt. De provincie komt eerst ter plaatse voor gedetailleerde opmetingen op het terrein. Het is immers van cruciaal belang om de situatie ter plaatse goed te kennen want dat vormt de basis voor een grondige studie over de inplanting van de fietsostrade. Die wordt bij voorkeur naast de spoorweg aangelegd, op de gronden van Infrabel. Zodra de ontwerpplannen concreet zijn, organiseren we een informatievergadering waarop alle inwoners van Geel welkom zijn. Wil je daarvoor uitgenodigd worden? Geef dan je gegevens door aan het Steunpunt Fiets van de provinciale dienst Mobiliteit: steunpunfiets@admin.provant.be of via het webformulier op www.steunpuntfiets.be

Fietsostrades vormen de ruggengraat van het provinciale netwerk dat is uitgetekend voor functioneel fietsverkeer (gebruik van de fiets in woon-werk-, woon-school-, en woon-winkelverkeer). Ze brengen de fietser, zowel op korte als op lange afstanden, zo snel mogelijk naar zijn bestemming. Deze gemeentegrensoverschrijdende fietsroutes liggen langs rechtlijnige infrastructuren zoals spoorlijnen en kanalen, bij voorkeur non-stop en in de voorrang. De andere routes op het provinciale netwerk zorgen dan weer voor vlotte aansluitingen naar lokale bestemmingen zoals bedrijvencentra, scholen en dorpskernen.

De provincie Antwerpen is momenteel al bezig met de aanleg van twee fietsostrades die het noorden en het zuiden van onze provincie met elkaar verbinden. De eerste fietsostrade loopt van Essen tot Antwerpen langs spoorlijn 12 en de tweede van Antwerpen tot Mechelen langs spoorlijn 25/27. De reeds gerealiseerde stukken fietsostrade worden tijdens de spits druk gebruikt door scholieren en pendelaars. Na die twee fietsostrades besliste de provincie om die van Herentals-Balen als derde aan te leggen. Zo investeert ze sterk in het fietsbeleid in de Kempen.

 

De provincie organiseerde op 23 april 2013 een eerste infovergadering over de fietsostrade op het grondgebied van de stad Geel. De presentatie die daarbij gebruikt werd, kun je hier bekijken:

http://www.provant.be/mobiliteit/fietsen/fietsostrades/herentals-balen/

 

Meer info

www.provant.be/fietsostrades.