Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Deelname Kwaliteitskamer

De Kwaliteitskamer is een permanent adviserend orgaan met een beperkt aantal externe deskundigen die maandelijks samenkomen om stedenbouwkundige aanvragen in een vroeg stadium te begeleiden en te adviseren aan het schepencollege. De bedoeling hiervan is te komen tot een kwalitatieve afhandeling van stedenbouwkundige aanvragen, met een grondige afweging van architecturale, stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteit.

Globaal gezien zal de Kwaliteitskamer advies uitbrengen over de meer grootschalige dossiers, dossiers met een iets grotere complexiteit of een bijzondere betekenis binnen de gemeente.

 

De Kwaliteitskamer bestaat uit volgende vertegenwoordiging vanuit de stedelijke diensten:

  • de stedenbouwkundig ambtenaren vanuit een functie als secretaris en voor toelichting van de dossiers: de ambtenaren nemen eveneens actief deel aan de bespreking en beoordeling:
    • Diensthoofd Cel Stadsontwikkeling: relatie met ruimtelijk beleid van de stad
    • Bart Verachtert, diensthoofd Bouw en Milieu: inhoudelijke toelichting dossiers (achtergrond, historiek, status), terugkoppeling naar de vergunningendienst en secretariaat kwaliteitskamer.
  • burgemeester Vera Celis en schepen voor ruimtelijke ordening Bart Juliams: zij hebben enkel een toelichtende taak op het vlak van het stedelijk beleid (visie van het schepencollege), maar nemen geen standpunt in bij de bespreking. Zij staan in voor het overbrengen van het advies van de Kwaliteitskamer naar het schepencollege toe.

 De externe vertegenwoordiging in de Kwaliteitskamer bestaat uit:

  • Leo Van Broeck, afgevaardigde van KU Leuven, Bogdan & Van Broeck architecten
  • David Vandeven, afgevaardigde en voorzitter van GECORO, architect
  • Koen Daniëls, gemachtigd ambtenaar R.O. Antwerpen
  • Bart Biermans, HUB architecten