Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Sporthal Schuttershof

Op 31 mei 2012 werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Wijdbosch” goedgekeurd. Dit plan maakt het onder andere mogelijk dat het Sint-Aloysiuscollege zijn schoolinfrastructuur kan vernieuwen en uitbreiden. Daarenboven kan een nieuwe zone voor sport en spel gecreëerd worden in het binnengebied “De Doelen” waar ook een nieuwe sporthal gebouwd zal worden.

 

Voor de bouw van de sporthal sloegen stad en Kogeka de handen in elkaar. De stad koopt de nodige gronden aan, Kogeka betaalt de bouw van de sporthal die dan later (na 50 jaar) in handen van de stad komt. De buitenomgeving wordt een groene sport- en ontspanningsruimte.

 

De sporthal bestaat uit een grote hal (+/- 1000 m²) die eventueel in compartimenten ingedeeld kan worden. Daarnaast is er ook nog een turnzaal en een polyvalente zaal (+/- 300m²). De stad zal instaan voor de uitbating en de verhuring. Tijdens de schooluren zal de school het alleengebruik hebben, buiten de schooluren zullen verschillende sportverenigingen gebruik kunnen maken van de sportinfrastructuur. Hierover zullen de nodige afspraken gemaakt worden tussen AGB sport en de school.

Men verwacht de werken aan de sporthal te kunnen starten in september 2013.

 

Lokaal Sint-Aloysiusscouts

In hetzelfde binnengebied is ruimte voorzien waar de Sint-Aloysiusscouts een nieuw jeugdlokaal kan bouwen. De jeugdbeweging is nu nog gehuisvest in een oud gebouw op de speelplaats van het Sint-Aloysiuscollege, maar omwille van de nieuwbouwplannen moest  een nieuwe locatie gezocht worden.

 

Kollegepad

Het Kollegepad zal blijven bestaan als paadje voor voetgangers en fietsers. Na de nieuwbouwwerken van het Sint Aloysius Geel en de bouw van de sporthal zal dit niet meer toegankelijk zijn voor het auto- en motoverkeer.

 

Onderaan kan men de presentatie downloaden die gebruikt werd tijdens de infovergadering voor de buurt in juni 2012.