Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Binnengebied Nieuwstraat

Tussen de Nieuwstraat en de Kollegestraat ligt nog een ruim gebied waar nu onder andere een openbare parking en de Schrijnwerkerij gelegen zijn. Voor dit binnengebied wil de stad een toekomstvisie uitwerken.

 

De stad diende bij de Vlaamse Overheid (Thuis in de stad) een aanvraag in voor een conceptsubsidie en heeft ook de bevestiging gekregen dat ze deze subsidie van 60.000 euro zal ontvangen. 
Dit wil zeggen dat de stad de komende periode (2013-2014) beroep zal kunnen doen op een  team van experts dat het gebied vanuit verschillende invalshoeken onderzoekt en een vernieuwende visie ontwikkelt.

 

Het stadscentrum van Geel is historisch gegroeid als een bipool van de kernen Sint Amands en Sint Dimpna. Sint Amands is zowel een woonwijk als een plek waar horeca, cultuur en administratieve functies samenkomen. Sint Dimpna heeft dan weer heel wat waardevol bouwkundig erfgoed en is ook het hart van zorg- en onderwijsfuncties. De grote verkeersdruk waarmee Sint Dimpna kampt, staat een degelijk functioneren als stedelijke kern in de weg. Daartussen ligt het commerciële hart van de stad.

 

Er zal onderzocht worden hoe de handelaarszaken hun regionale uitstraling kunnen versterken, zonder dat daarbij ingeboet wordt op de Geelse, kleinschalige identiteit en de typische functies van zorg, onderwijs en wonen.

Op basis van het eindconcept kan in een latere fase een concreet en kwaliteitsvol project voor het binnengebied uitgewerkt worden.

Het betreft zowel het gebied tussen Nieuwstraat en Kollegestraat als het aansluitende gebied tussen Pallo-Schoolsteeg-Achterpad.