Naar inhoud

Praktisch

Dienst patrimonium

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
infocel.td@geel.be

Meer info

Grond (ver)kopen aan/van het stadsbestuur

Je wenst een stukje grond van de stad aan te kopen
Wend je tot de infocel technische diensten of stel een schriftelijke vraag aan het College van burgemeester en schepenen. De stad onderzoekt dan of zij het bewuste stukje grond kan of wil verkopen.


Verloop van de procedure:

  • Indien er geen volledig kadastraal perceel verkocht wordt, dient een opmeting te gebeuren door een erkende landmeter. Bovendien moet de stad een schattingsverslag laten opmaken door de ontvanger van de registratie.
  • Met de potentiële koper onderhandelt de stad over een prijs die minimum de prijs van het schattingsverslag moet zijn.
  • Als een onderling akkoord bekomen wordt, wordt een verkoopbelofte opgemaakt en zal een notaris een ontwerp van akte opmaken.
  • Dit ontwerp van akte moet eerst goedgekeurd worden door het bestuur. Daarna kan de akte verleden worden en is de verkoop rond.
  • De kosten van notaris, schattingsverslag en opmeting vallen ten laste van de koper.


Het stadsbestuur vraagt je om een stukje grond aan haar te verkopen
Een afgevaardigde van het bestuur zal je vragen of je wil verkopen en aan welke prijs. Het bestuur moet een schattingsverslag en opmetingsplan laten opmaken. Enkel indien de afgesproken prijs lager is dan het schattingsverslag, kan het bestuur overgaan tot de aankoop. Alle kosten zijn ten laste van het bestuur.