Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Meer info

R.U.P. zonevreemde recreatieve voorzieningen

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Zonevreemde recreatieve voorzieningen werd op 18 april 2013 goedgekeurd door de provincie Antwerpen. Op basis van een uitgebreide inventarisatie van alle zonevreemde recreatieve sport- en jeugdvoorzieningen op het grondgebied van de stad Geel, werden een aantal clubs geselecteerd die in aanmerking kwamen voor opname in het ruimtelijke plan.

Inhoud RUP
In het goedgekeurde RUP Zonevreemde recreatieve voorzieningen werden de volgende clubs opgenomen.
1. Geelse Kajakvaarders: Het perceel dat wordt gebruikt door de club aan het kanaal nabij Ten Aard (Oude Aart) krijgt een recreatieve bestemming, waardoor onder andere een nieuwe botenloods kan worden gerealiseerd.

2. KSA Berkven: De jeugdvereniging kan behouden blijven op de huidige locatie en de bestaande gebouwen kunnen worden vervangen door nieuwe bebouwing.

3. Hondenclub Fittelaarsdijk: De club kan op de huidige locatie gevestigd blijven, waarbij er voorwaarden worden opgelegd voor het gebruik van de bebouwing en voor het inrichten van een goede parking aan de Fittelaarsdijk.

4. Tennis Sportec Kruishei: De tennisclub blijft behouden op de huidige locatie en krijgt onder andere de mogelijkheid om één terrein af te dekken door middel van een semi-permanente tentconstructie.

5. Aquaski: Voor de club die nu midden in natuurgebied en in voor overstromingen gevoelig gebied ligt wordt een nieuw perceel nabij de huidige locatie en met een betere ligging en ontsluiting voorgesteld.


Openbaar onderzoek
Voor het ruimtelijk uitvoeringsplan Zonevreemde recreatieve voorzieningen werd van 30 juli tot en met 27 september 2012 een openbaar onderzoek gehouden. Tijdens dit onderzoek werden een aantal bezwaren ingediend, op basis waarvan het plan op verschillende punten werd aangepast.


Goedkeuring
De in het plan opgenomen clubs hebben nu een passende planologische bestemming gekregen voor hun huidige (m.u.v. Aquaski) en toekomstige activiteiten en waar mogelijk hebben ze ook (beperkte) ruimte hebben gekregen voor uitbreidingen. Door de goedkeuring van het RUP Zonevreemde recreatieve voorzieningen kunnen deze clubs vergunningen aanvragen voor de regularisatie (en soms ook voor de uitbreiding) van hun activiteiten op de huidige plaats (m.u.v. Aquaski) en ontstaat er duidelijkheid over de toekomst van de clubs.