Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Meer info

R.U.P. Hezeschrans

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Hezeschrans werd op 4 juli 2013 goedgekeurd door de provincie Antwerpen. Het ruimtelijk uitvoeringsplan omvat de realisatie van een lokaal bedrijventerrein tussen Geel-Punt en het regionale bedrijventerrein Lammerdries, de realisatie van een waterbekken in het lager gelegen gebied rond de hoeve Hezeschrans (die een planologische bescherming krijgt als bouwkundig erfgoed) en de realisatie van een parkzone tussen bedrijventerrein / waterbekken en de woonkern van Geel-Punt.

Na de goedkeuring van het RUP zal de provincie Antwerpen verder werken aan de realisatie van het waterbekken. Hiervoor wordt momenteel door de provincie Antwerpen een onteigeningsplan voorbereid.

 

In het ruimtelijk uitvoeringsplan Hezeschrans is opgenomen dat IOK een voorkooprecht heeft voor de gronden die werden herbestemd naar zone voor lokaal bedrijventerrein en naar bufferzone. IOK zal dan ook verder gaan met de aankoop van de gronden voor deze zones en het bedrijventerrein met de bufferzone realiseren. Voor vragen over de timing van de aankoop van de gronden voor het lokale bedrijventerrein kan contact worden opgenomen met Gui Proost van IOK (via gui.proost@iok.be of 014-562749).

 
Resultaten openbaar onderzoek
Voor het ruimtelijk uitvoeringsplan Hezeschrans werd van 26 november 2012 tot en met 24 januari 2013 een openbaar onderzoek gehouden. Tijdens dit onderzoek werden verschillende bezwaren ingediend, vooral door de bewoners van het plangebied en door omwonenden ervan. Op basis van de uitkomsten van het openbaar onderzoek werd het RUP Hezeschrans op verschillende punten aangepast en op 6 mei 2013 definitief aanvaard door de gemeenteraad van Geel. Door de goedkeuring van het RUP Hezeschrans door de provincie Antwerpen werd de behandeling van de bezwaarschriften door de Stad Geel ook door de provincie Antwerpen goedgekeurd.