Naar inhoud

Praktisch

Lokale economie

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 60 90
fax 014 56 60 74
economie@geel.be

Meer info

Verhuur voertuigen met bestuurder - stopzetting exploitatie

In geval van definitieve beëindiging van de dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, brengt de exploitant de gemeente daarvan onmiddellijk op de hoogte en levert de eerstvolgende werkdag de vergunning en de taxikaarten in bij het stadsbestuur. De datum van effectieve stopzetting is de datum waarop de exploitant de hiervoor genoemde vergunning en kaarten heeft ingeleverd bij het stadsbestuur.