Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking
TD - openbare werken

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
infocel.td@geel.be

Meer info

Verplichte keuring privéafvoer water

Vanaf 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht.

Deze keuring moet gebeuren bij:

 • de eerste aanvraag tot aansluiting op de riolering
 • bij belangrijke wijzigingen van de privéwaterafvoering
 • na vaststelling van een inbreuk, op verzoek van de rioolbeheerder/gemeente
 • bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om regenwater af te koppelen op privédomein

Onder 'belangrijke wijziging' wordt verstaan: alle wijzigingen die de goede werking van het openbaar saneringsnetwerk kunnen bedreigen.

 

Bij de keuring wordt op privédomein nagekeken of enerzijds de scheiding van afval- en regenwater en anderzijds de aansluiting van beide waterstromen op de openbare riolering conform is met de wettelijke en technische voorschriften. De manier waarop dit gebeurt, hangt af van de situatie ter plaatse: de keurder kan verschillende technieken en hulpmiddelen zoals rookmachines, onschadelijke kleurstoffen, geluidsbronnen en camera-inspectie gebruiken. Op basis van het onderzoek kan de keurder de afwateringssituatie beoordelen. 

 

Als de privéwaterafvoer niet conform is met de wettelijke en technische voorschriften, moet de exploitant van het openbaar rioleringsnetwerk maatregelen nemen die ervoor zorgen dat de particulier de nodige aanpassingen voorziet. De exploitant kan bijvoorbeeld de aansluiting de riolering beperken zolang de waterafvoer niet voldoet aan de voorschriften.

 

Als de privéwaterafvoer wordt goedgekeurd, levert de keurder een keuringsattest af aan de klant of titularis. Het keuringsattest bevat ten minste volgende gegevens:

 • het adres van de keuring
 • de datum van de keuring
 • de naam van de keurder
 • de beslissing (conform / niet-conform)
 • mogelijke aandachtspunten
 • het type van de keuring
 • de handtekening van de keurder.

De kosten van de keuring zijn ten laste van de burger.

De particulier kan een keurder naar keuze aanduiden.

Zowel Vlario als de drinkwatermaatschappijen leiden keurders op en volgen hun werking op.

 

Een lijst van beschikbare keurders kan je vinden:

De brochures van AquaFlanders en Vlario kan je onderaan downloaden.

 

De klant of titularis bezorgt een copy van het keuringsattest aan de technische dienst van de stad Geel. Pas na afgifte van dit keuringsattest kan de woning worden aangesloten op het rioleringsstelsel.